Enemmistö suomalaisista haluaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vain 13 prosenttia vastustaa ajatusta, selviää EK:n marraskuussa 2019 teettämästä Uudistuva Suomi -kyselytutkimuksesta. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä.

Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvittiin muun muassa EK:n työllisyyttä parantavien uudistusten suomalaisten keskuudessa nauttimaa kannatusta.

76 prosenttia kannattaa sitä, että Suomeen töihin tuleville ulkomaalaisille asiantuntijoille myönnetään työlupa nopeutetussa viikon menettelyssä.

EK on ehdottanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista siten, että työttömyyden alussa päiväraha olisi korkeampi ja laskisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Etuuden kesto lyhenisi nykyisestä. 47 prosenttia suomalaisista kannattaa ja 20 prosenttia vastustaa porrastusta. EK on arvioinut, että ansiosidonnaisen porrastaminen vahvistaisi työllisyyttä 11 000 – 14 000:lla.

58 prosenttia suomalaisista kannattaa työehdoista paikallisesti sopimisen lisäämistä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kansalaisten näkemystä markkinoiden avaamisesta yrityksille purkamalla sääntelyä ja lisäämällä kilpailua. 63 prosenttia vastaajista kannatti markkinoiden avaamista.

Kysely toteutettiin marraskuun alussa 2019 ja siihen vastasi 1 027 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä.

Tutkimustuloksia