Palvelun tavanomaisesti toteuttaa henkilö, joka esiintyy pelastusviranomaisen tavoin ja pyytää lupaa saada tarkistaa toimitilan pelastuslain mukaiset kyltit. Vierailunsa päätteeksi henkilö on esittänyt tilattavaksi tietyn määrän korvaavia kylttejä, jotta ongelmia ei pelastuslain säännösten mukaan olisi. Tilaus esitetään tavanomaisesti henkilölle, jolla ei ole oikeutta edustaa tai sitoutua yrityksen puolesta esitettyyn tarjoukseen. Tarjouksen sisältö myös tavanomaisesti poikkeaa merkittävästi toimitetusta tilauksesta. Kyseisenlaisessa tarjouksessa tai tilauksessa on tarkoitushakuisesti johdettu yrittäjää harhaan.Yrityksen tuleminen sidotuksi sopimukseen edellyttää, että yritystä on sopimusta tehtäessä edustanut riittävän valtuutuksen omaava henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus tai muu asiaankuuluva valtuutus. Myös henkilön asemaan yrityksessä voi kuulua oikeus tehdä siihen luontaisesti kuuluvia sopimuksia. Ravintolan tarjoilijalla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole oikeutta tehdä työnantajayrityksensä puolesta sopimusta esim. kylttejä tarjoavan firman kanssa. Tarjoilijan antama mahdollinen hyväksyntä tilaukselle ei synnytä pätevää sopimusta yrityksenne ja pelastuskylttejä tarjonneen ja toimittaneen yrityksen välille. Asiasta on syytä toimittaa reklamaatio myyjälle välittömästi. Reklamaatiossa on hyvä tuoda esille myös kaikki muutkin epäkohdat palvelua myytäessä. Reklamaatio on aiheellista tehdä sähköpostilla ja välttää maksullisiin palvelunumeroihin soittamista. Niistä voi tulla huomattavia lisäkuluja. Pelastusviranomaisena esiintynyt henkilö on tavanomaisesti antanut myyntitapahtuman kuluessa harhaanjohtavaa tietoa tilauksen sisällöstä sekä toimivaltuudestaan. Jotta harmilta välttyisi, on syytä antaa henkilökunnallenne selkeät ohjeet suoramyyjien kanssa toimimisesta sekä vaatia viranomaisina esiintyviltä henkilöiltä virallista virkatodistusta heidän toimivallastaan. Jos virkamiehenä esiintyvällä ei ole esittää todistusta virkamiesasemastaan, ei kyseistä henkilöä tarvitse päästää yrityksen toimitiloihin.