Hyvän työympäristön edistäminen on koko työyhteisön asia. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että jokainen voi tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä ammatistaan ilman häirintää tai vähättelyä. Työpaikkojen tueksi on laadittu opas, jossa on ohjeita muun muassa seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen sekä tietoa lainsäädännöstä ja työnantajan ja työntekijän vastuista. Työministeri Jari Lindström, tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila vetosivat eilen yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajien kanssa työpaikkojen vaikuttajiin seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Työmarkkinajärjestöt yhdessä seksuaalista häirintää vastaan (8.3.)