Palopäällystöliiton tapahtumaturvallisuuden seminaari kokoaa alan eri toimijat jakamaan parhaita käytänteitä ja kokemuksia tapahtumaturvallisuudesta. Asiaa lähestytään eri alustajien toimesta, jotka edustavat tapahtumia valvovia viranomaisia, tapahtumatuottajia, sekä tapahtumaturvallisuuspalveluita tuottavia yrityksiä. Onko turvallisuus tarpeeton kuluerä vai tuottoisa investointi? Tähän ja moneen muuhun kysymykseen haetaan seminaarissa vastauksia. Seminaaripaikkana toimii Hotelli Sveitsi Hyvinkäällä, jonka lisäksi seminaari jalkautuu Hyvinkäällä järjestettävän Rockfestin alueelle tutustumaan tapahtuman järjestelyihin. Lisätietoa ja ilmoittautumiset