Järjestyksenvalvontatoiminnan luvanvaraisuudesta on esitetty harhaanjohtavaa tietoa viranomaisten järjestämässä uuden alkoholilain infotilaisuudessa Joensuussa 20.2.2018. MaRan saamien tietojen mukaan poliisiviranomainen on kertonut tilaisuudessa, että ravintola tarvitsisi vuoden 2019 alusta lukien yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetun elinkeinoluvan, jos sen palkkalistoilla on järjestyksenvalvojia. Virheellinen tieto on myöhemmin korjattu, mutta asiasta vallitsee edelleen ravintoloiden piirissä epätietoisuutta, minkä johdosta asiasta on tarpeen tiedottaa laajemmin jäsenistölle. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista järjestyksenvalvontapalveluita myyvien yritysten toiminta on säädetty luvanvaraiseksi kahden vuoden siirtymäajalla. Luvanvaraisuuden ulkopuolelle jää muun muassa ns. omajärjestyksenvalvonta. Omaa järjestyksenvalvonta on silloin, kun järjestyksenvalvojat ovat suoraan työsuhteessa yleisötilaisuuden järjestäjään tai alueen tai paikan haltijaan. Jos ravintolassa toimii ravintolayrityksen palkkalistoilla olevia järjestyksenvalvojia, riittää, että heillä on hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi. Turvallisuusalan elinkeinolupaa ei vaadita. Asiasta tarkemmin ohjeessa MaRan jäsensivuilla.