Vuoden alussa uudistettu ammatillinen koulutus tarjoaa yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen. Uudistuksen myötä koulutus on joustavampaa ja enemmän työelämään painottuvaa kuin ennen. Yritykseen on nyt mahdollista saada uutta osaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. 10 askelta onnistumiseen -kampanjan tarkoituksena on tarjota yrityksille tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta sekä sen vaikutuksista yrityksiin ja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Kampanja jatkuu kesätauon jälkeen usealla paikkakunnalla. 4.9. on vuorossa Jyväskylä, 11.9. Tampere ja 18.9. Helsinki. Tehokkaat parin tunnin tietoiskut ovat yrityksille myös erinomainen mahdollisuus antaa oppilaitoksille, opetushallinnolle ja työ- ja elinkeinohallinnolle palautetta osaamispalveluista kehittämistarpeista.   LisätietojaEK:n tiedote  Jyväskylän tietoisku 4.9.  Tampereen tietoisku 11.9. Helsingin tietoisku 18.9.