Neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksymisen. MaRa tiedottaa sopimuksen sisällöstä tarkemmin vasta sen jälkeen.