Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Vähittäismyynti- ja anniskeluluvan haltijoiden ei tarvitse toimittaa omavalvontasuunnitelmaansa lupaviranomaiselle, mutta se on pidettävä henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavilla. Kaikilla alkoholilaissa tarkoitetuilla luvanhaltijoilla tulee olla laadittuna alkoholin omavalvontasuunnitelma 31.12.2018 mennessä. Anniskelun omavalvontasuunnitelman laatimiseen tarkoitetun lomakkeen löydät Aluehallintoviraston verkkosivuilta.