Kuva: Visit Finland   Yhtä lukuun ottamatta kaikki harjoittelijat kertoivat tunteneensa itsensä tervetulleeksi yritykseen. Myös yritysten panostukseen oltiin tyytyväisiä. Noin 97 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa riittävästi perehdytystä tehtäviinsä.   Perehdyttäjien mielestä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijat saivat kokemusta yrityksen tarjoamista työmahdollisuuksista harjoitteluohjelman kautta hyvin. Neljä viidestä perehdyttäjästä ilmoitti, että harjoittelijoiden perehdyttämiseen oli yrityksessä varattu myös riittävästi aikaa.   Kaikki kyselyyn vastanneet perehdyttäjät toivoivat, että työpaikalla nähtäisiin jatkossakin Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman kautta tulevia harjoittelijoita. Kesäharjoitteluohjelma on toimiva keino lisätä matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaisuutta Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta sovittiin MaRan ja Pamin välillä ensimmäisen kerran vuonna 1992. Kaksi viikkoa kestävän palkallisen työjakson tavoitteena on, että koululaiset saisivat omakohtaista kokemusta alan tarjoamista työmahdollisuuksista ja yritysten toiminnasta.   Ohjelma on toimiva keino lisätä matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaisuutta ja alalle hakeutumista. Neljä viidestä palautekyselyyn vastanneesta koululaisesta kertoi, että voisi kuvitella työskentelevänsä hotellissa tai ravintolassa myös tulevaisuudessa.   Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat suositelleet, että kesäharjoitteluohjelmasta sovittaisiin liittojen kesken myös vuosille 2018 ja 2019. MaRakin toivoo ohjelmalle jatkoa.   "Haluaisimme sopia ohjelman jatkosta Pamin kanssa, toivottavasti hyvissä ajoin ennen ensi kesän rekrytointien alkamista. Ohjelma toimii merkittävänä keinona innostaa nuoria matkailu- ja ravintola-alan työtehtävien pariin. Ohjelman avulla yritykset ovat onnistuneet rekrytoimaan harjoittelijoita pidempiaikaisiin työsuhteisin ja innostamaan heitä alamme opintojen pariin", MaRan lakimies Suvi Lahti-Leeve summaa. MaRan ja Pamin yhteiseen kyselyyn vastasi lähes 100 koululaista. Perehdyttäjiltä saatiin vastauksia noin 50. Kokemuksia Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta selvitettiin palautekyselyllä nyt ensimmäistä kertaa. Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Lisätietoa:MaRan työmarkkinasasto, p. 09 6220 200