Esimerkkitapaus: Juhlat anniskeluravintolassa, tilausravintolassa vai laivalla? Asiakas suunnittelee juhlien järjestämistä. Hän pohtii mahdollisia juhlapaikkoja ja soittaa anniskeluravintolaan sekä asiakkaan omat juomat sallivaan ravintolaan (tilausravintola), johon hän hakisi juomat Baltiasta. Lisäksi hän pyytää tarjousta viihderisteilyjä Ruotsiin järjestävältä laivayhtiöltä. Asiakas valitsee todennäköisesti juhlien järjestämisen viihderisteilyjä tarjoavalla aluksella tai tilausravintolassa, koska ne pystyvät hinnoittelemaan palvelunsa huomattavasti anniskeluravintolaa edullisemmaksi. Anniskeluravintolan palvelujen hintoja nostavat muun muassa Suomen korkea alkoholijuomien verotus, yleissitovasta työehtosopimuksesta aiheutuvat velvoitteet ja alkoholilain kustannuksia aiheuttavat velvoitteet. Viihderisteilyjä tarjoava varustamo saa lisäksi massiiviset suorat ja epäsuorat tuet Suomen valtiolta. Tällaisia tukia ovat muun muassa viihderisteilijän ravintolapalvelujen arvonlisä- ja valmisteverottomuus sekä työntekijöiden sivukulujen palauttaminen varustamolle. Ravintolatoiminta kannattaa heikosti. Suuri osa kannattavuudesta myös ruokaa tarjoavassa ravintolassa tulee alkoholin anniskelusta. Vuonna 2016 ravintolatoimiala tuotti voittoa keskimäärin 2 prosenttiyksikköä liikevaihdosta. Kun tilausravintola ei saa tuottoja anniskelusta, sen toiminta on ravintola-alan tunnuslukujen perusteella erittäin suurella todennäköisyydellä tappiollista. Tilausravintola tarvitsee liiketoiminnalleen ulkopuolisen piristysruiskeen. Tilausravintola hankkii piristysruiskeen todennäköisesti siirtymällä joko kokonaan tai osittain harmaan talouden puolelle tai vaatimalla asiakkailta suuria ns. korkki- tai muita maksuja. Maksut ovat tosiasiallisesti alkoholista perittävää hintaa. Häviäjiä ovat anniskeluravintolat ja Suomen valtio. Anniskeluravintoloiden heikon kilpailukyvyn myötä valtion menettää valmistevero- ja arvonlisäverotuottoja. Alkoholin juominen tilausravintoloissa on täysin vapaata eikä sitä valvo kukaan. Sama pätee suurelta osin myös viihdelaivojen ravintoloihin, koska niillä ei ole anniskelulupaa, jonka voisi ottaa pois eikä niiden ravintolatoimintaa valvota käytännössä lainkaan. Viihderisteilyjen ja tilausravintolatoiminnan suosimiselle ei ole olemassa kestävää perustetta. Verotulojen ja kansanterveyden näkökulmasta niiden suosiminen on kestämättömällä pohjalla.Tutustu tarkemmin MaRan lausuntoon >>   Lisätietoa: Timo Lappi, toimitusjohtajap. 040 734 5549 Veli-Matti Aittoniemi, varatoimitusjohtajap. 040 736 7705