Matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymien saldoluku oli Suhdannebarometrin mukaan lukemissa +18 (heinäkuussa +25). Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 23 prosenttia vastaajista. Viisi prosenttia enteili tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. Tiedustelun mukaan myynnin määrä on syksyn aikana ollut kohtalaisessa nousussa. Loppuvuoden myynnin odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. Myyntihintojen ennakoidaan hieman kohoavan, ja kannattavuuteen on odotettavissa hiukan parannusta. Rekrytointivaikeudet kasvun esteenä Mara-alan yritykset arvioivat henkilökunnan määrään kasvavan lähikuukausina. Työvoiman rekrytointi koetaan yrityksissä kuitenkin entistä suuremmaksi haasteeksi. Matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä 25 prosenttia ilmoitti ammattityövoiman puutteen kasvunsa esteeksi. Rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet kaikilla toimialoilla, ja ne olivat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan este. Koko elinkeinoelämän vastaajista 23 prosenttia kärsi rekrytointiongelmista. Kuvio: Suhdanneodotukset ja myynnin määrän muutos mara-alalla   Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri perustuu Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n suhdannebarometriin.Koko elinkeinoelämän suhdannebarometrin löydät täältä.   Lisätietoa: Matkailu- ja ravintola-alan suhdannebarometri 4/2017 Ari Peltoniemi, pääekonomistip. 09 6220 2037etunimi.sukunimi@mara.fi