Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen, ja se koskee Eviran tietojärjestelmien lisäksi koko Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa kuten Maaseutuvirastoa. IT-ympäristön uudistamisella varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö jatkossa. Lisätietoa katkosta: www.evira.fi/kayttokatko