Verkostoon kuuluvat viranomaiset 28 maasta (26 EU-maata, Norja ja Islanti) tarkastivat yhteensä 352 hintavertailu- ja matkavaraussivustoa, joilla vertaillaan tarjouksia ja hintoja pääasiassa matkailualalla. Näistä 235 sivustolla hintatiedot eivät olleet luotettavia. Hintatietoihin on selvityksen mukaan muun muassa lisätty lisätekijöitä myöhäisessä vaiheessa varausta ilman, että siitä on selkeästi kerrottu, tai alennetut hinnat eivät todellisuudessa vastanneet tarjolla olevia palveluja. Selvityksen keskeisimmät havainnot ovat seuraavat: Matkavaraussivustolla aluksi näytetty hinta on ollut lopullinen hinta vain kolmasosassa sivustoja. Viidesosassa tapauksia hinta-alennuksia ei todellisuudessa ollut tarjolla. Miltei kolmasosa verkkosivustoista esitti kokonaishinnan tai sen laskutavan epäselvästi. Neljäsosa verkkosivustoista jätti mainitsematta, että tarjonnan vähäisyys (esimerkiksi ”enää 2 huonetta jäljellä” tai ”vain tänään”) viittasi pelkästään kyseiseen sivustoon. Kuluttajansuojaviranomaiset ovat koko EU:n alueella kehottaneet matkavaraussivustoja mukauttamaan käytäntönsä vastaamaan EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä, joka edellyttää hintojen täyttä läpinäkyvyyttä ja esittämään tarjouksensa selkeästi varauksen alkuvaiheessa.   Lue lisää: Euroopan komission tiedote   Lisätietoja: Sami Hämäläinen, lakimiesp. 09 6220 2087