Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat 15.6.2017 Finlandia-talolla yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016. Palkitut valikoituivat oman alansa energiatehokkuustähdiksi muiden ansiokasta energiatehokkuustyötä tehneiden joukosta. Palkitut ovat toteuttaneet erityisen määrätietoisesti lukuisia erilaisia energiatehokkuustoimia, joiden ansiosta he ovat onnistuneet energiankäytön tehostamisessa reilusti yli sopimuksessa asetettujen tavoitteiden. Lisäksi toimijat ovat raportoineet vuosittain kattavasti toimistaan ja niillä saavutetuista säästöistä, mikä on erityisen tärkeää Suomea sitovien EU-tavoitteiden saavuttamisen seurannan kannalta. Solaris Kylpylät on kolmen kylpylähotellin konserni, jossa energiatehokkuuden parantamiseen ovat sitoutuneet kaikki työntekijöistä aina hallituksen jäseniin. Solaris Kylpylät -konserniin kuuluvat Karjalohjan Päiväkummun, Saarijärven Summasaaren ja Kuopion Rauhalahden kylpylähotellit, joissa on toteutettu viime vuosina määrätietoisesti energiaa säästäviä toimia. – Oleellista on, että kaikki sitoutuvat energiansäästöön yksittäisistä työntekijöistä yrityksen ylimpään johtoon. Kyse on usein varsin yksinkertaisista asioista, mutta kaikkien on ymmärrettävä niiden merkitys osana päivittäistä työtämme. Motivoitunut henkilöstö on energiansäästössä kaikki kaikessa. Työntekijöiltä tulee myös hyviä parannusideoita, kertoo Solaris Kylpylöiden toimitusjohtaja Tero Eskola kertoo Motivalle. – Olemme järjestäneet energiansäästöviikkojen aikana kilpailuja, joissa parhaat energiaa säästävät ideat on palkittu. Voittaneen osaston henkilöstö on päässyt yhdessä virkistyspäivän viettoon. Vuonna 2015 Solaris Kylpylät siirtyi ostamaan pelkästään uusiutuvista energiamuodoista tehtyä sähköä. Karjalohjalla ja Saarijärvellä kylpylähotellien tarvitsema lämpö saadaan puolestaan omista puupellettivoimaloista, Kuopiossa kaupungin kaukolämpövoimalasta. – Tärkein juttu on energiankulutuksen jatkuva seuranta. Sitä koskevat tiedot käydään säännöllisesti läpi henkilöstön osastopalavereissa. Niihin tutustutaan myös jokaisessa yhtiön hallituksen kokouksessa. Vertailemme energian käyttömäärää ja kustannuksia aiempiin tuloksiin. Tästä näemme hyvin trendit ja pystymme puuttumaan asioihin, jos energiankulutus on kasvanut. Suomalaisyritykset ja kunnat säästävät energiakuluissa satoja miljoonia vuodessa Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla vuoden 2016 lopussa. Määrä ylittää koko Suomen asuinkerrostalojen lämpöenergian vuotuisen kulutuksen.  Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa ensisijainen keino täyttää EU:n tiukat velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Sopimusten piirissä on ollut suuri osa Suomen energiankäytöstä viimeisen 20 vuoden ajan. Sopimukset ohjaavat toimijoita jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Siihen liittyneet yritykset ja organisaatiot asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Lue lisää Motivan sivuilta.   Liity mara-alan energiatehokkuussopimukseen!