Neljään auki olevat jatkoaikapaikat Kellojen siirtäminen vaikuttaa sallittuun anniskeluaikaan niissä ravintoloissa, joille on myönnetty anniskelun jatkoaika klo 03:30 asti. Näissä paikoissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä valomerkki tulee antaa ja anniskelu lopettaa viimeistään klo 03.30 talviaikaa eli puoli tuntia sen jälkeen, kun kelloja on siirretty tunnilla taaksepäin kello kolmeen. Ravintola tulee sulkea klo 04.00 talviaikaa.   Yökahvilat Talviaikaan siirtyminen vaikuttaa myös nk. yökahvilana (klo 02.00 – 05.00) toimivien liikkeiden aukioloaikaan, jos liikettä pidetään auki 04.00:een tai sitä myöhempään. Aukioloaika pitenee yhdellä tunnilla, kun kelloja siirretään klo 04.00 tunnilla taaksepäin klo 03.00:een. Yökahvila suljetaan talviajan mukaisesti. Palkanmaksu Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä työskentelevälle työntekijälle saattaa kertyä todellisuudessa yksi työtunti enemmän kuin työvuorolistalta ilmenee kellonajan siirtyessä 04.00 takaisin kello 03.00:een. Tuntipalkkaisille työntekijöille maksetaan palkka todellisten tehtyjen työtuntien määrän mukaisesti. Kuukausipalkkaisen työntekijän toteutunutta työaikaa tarkastellaan vastaavasti todellisten työtuntien mukaisesti. Tällöin saattaa syntyä tunti lisätyötä, mikäli työaika ei muutoin kolmiviikkoisjakson tai käytettävän tasoittumiskauden aikana tasoitu työehtosopimuksen mukaiseen enimmäismäärään. Lisätietoa: MaRan työmarkkinaosasto, p. 09 62