Edelliseen yhtenäisenä kokonaisuutena julkaistuun omavalvontaohjeeseen verrattuna kokonaan uusia ovat seuraavat luvut: Myyntiaikojen hallinta vitriini- ja buffetmyynnistä Myytävistä elintarvikkeista annettavat tiedot Luovuttaminen ruoka-apuun Jäljitettävyys Takaisinveto Lisäksi jo aiemmin mukana olleita lukuja on järjestetty ja selkeytetty. Lukujen lopussa olevissa viitteissä on nyt lähinnä poimintoja keskeisistä säädöksistä, muunlaista lisätietoa on karsittu.   Uusi lomake myyntiaikojen hallintaan Myyntiajan hallintaa vitriini- ja buffetmyynnissä helpottamaan on laadittu uusi lomake (lomake 11). Muuten lomakkeita on uudistettu siten, että erillisistä a- ja b-lomakkeista on luovuttu ja poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet kirjataan nyt samalle lomakkeelle kuin mittaukset ja havainnot.   Kansallinen hyvän käytännön ohje Evira on arvioinut MaRan ohjeen ja todennut sen täyttävän hyvän käytännön ohjeelle asetetut vaatimukset. Jos ravintola on ottanut ohjeen osaksi omavalvontaansa, elintarvikevalvojan tulee ottaa se huomioon valvonnassa. Ohjeen käyttö on vapaaehtoista. Ohjeen edellistä versiota voi halutessaan edelleen käyttää, mutta tuolloin kannattaa huolehtia siitä, että myytävistä elintarvikkeista annettavat tiedot sekä jäljitettävyys ja takaisinveto on sisällytetty omavalvontaan.   Uusi ohje ja päivitetyt lomakkeet: Omavalvonta: Elintarvikkeet Lisätietoa: MaRan lakiaisiainosasto, p. 09 6220 200