Oluen tuonti vähentynyt, väkevien tuonti lisääntynyt

Suomalaiset toivat Virosta vuonna 2018 yhteensä 32 miljoonaa litraa alkoholijuomia.

Eniten tuotiin olutta (13,2 miljoonaa litraa) ja long drink -juomia (7,1 miljoonaa litraa). Oluen tuonti Virosta on jatkanut vähenemistään, mikä on johtanut myös tuotujen alkoholijuomien kokonaismäärän laskuun 1,7 miljoonalla litralla vuoden 2017 33,7 miljoonasta litrasta. Absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna alkoholijuomia tuotiin 3,1 miljoonaa litraa, mikä on 0,05 miljoonaa litraa (-1,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Henkeä kohti alkoholin tuonti väheni prosentin. Väkevien alkoholijuomien tuonti on kuitenkin lisääntynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Kun vuonna 2017 väkeviä alkoholijuomia tuotiin 2,6 miljoonaa litraa (2,4 milj. litraa v. 2016), vuonna 2018 tuontimäärä nousi 2,8 miljoonaan litraan.

Suomessa vuoden 2018 alussa tehdyt alkoholiverojen korotukset näkyvät matkustajatuonnin kehityksessä. Veronkorotusten vuoksi alkoholijuomien hintataso Suomessa nousi, kun taas Viro peruutti jo tekemänsä veronkorotuspäätökset. Huomionarvoista on, että väkevien juomien tuonti kasvoi, vaikka matkustajamäärä supistui lähes 5 %. Sen sijaan oluen tuonti väheni edelleen selvästi. Tämä johtunee suurelta osin uudesta alkoholilaista, joka mahdollistaa meilläkin markkinaehtoisen hinnoittelun myös A-oluessa.

Suomessa vuoden 2019 alussa tehty veronkorotus heikentää edelleen kotimarkkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja siirtää verotuloa Suomen ulkopuolelle, tutkimukset tilaajatahot toteavat. Kolme prosenttia matkailijoista tuo yli 40 prosenttia alkoholijuomistaNoin kolme prosenttia matkailijoista toi 41 prosenttia Suomeen tuoduista alkoholijuomalitroista. Vielä vuosi sitten nämä yli 100 litraa henkilöä kohden tuovat suurtuojat toivat 29 prosenttia alkoholijuomista. Kun nämä suurtuojat tekivät vuonna 2017 noin 44 000 matkaa, vuonna 2018 matkoja tehtiin noin 61 000.

On huolestuttavaa, että suurtuojat vastaavat yhä suuremmasta osasta matkustajatuonnin litroista. Todennäköistä on, että läheskään kaikki tästä alkoholimäärästä ei päädy omaan käyttöön vaan välitetään eteenpäin. Verottomasti tehtävää alkoholin pimeää kauppaa ei valvo kukaan ja sen kasvusta kärsii koko yhteiskunta, tutkimuksen tilaajat muistuttavat. Kahdeksan prosenttia laivamatkustajista hakee juomansa Latviasta Virosta laivalla Suomeen saapuneista suomalaisista kahdeksan prosenttia kertoi hakeneensa alkoholijuomia Viron ulkopuolelta (Latviasta). Yli 100 litraa alkoholijuomia tuoneista suurtuojista 38 prosenttia oli hakenut juomansa Latviasta.

Tulokset selviävät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttamasta haastattelututkimuksesta, jossa on haastateltu Viron ja Suomen välisillä laivoilla tammi-joulukuussa 2018 yhteensä 1988 suomalaista matkustajaa. Tutkimusaineistoa voidaan pitää edustavana otoksena kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla vuoden aikana Virosta Suomeen matkustaneista suomalaisista.

Tutkimuksen ovat tilanneet Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK ry.

Suomalaiset matkailijat Virossa (pdf)  

Lisätietoja:

Tutkimuksen toteuttaja Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy

Toimitusjohtaja Pasi Nurkka, pasi@tak.fi, 040 505 5903
Tuotantojohtaja Jaakko Roponen, jaakko@tak.fi, 050 538 0325

Tutkimuksen tilaajat:

Toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, timo.lappi@mara.fi, 040 734 5549
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, kari.luoto@pty.fi, 040 068 8708
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, katri.jakosuo@pam.fi, 044 750 4529
Toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen, Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK ry, susanna.heikkinen@sajk.fi, 040 588 1067

Viestintäpäällikkö Tytti Nikunen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry, tytti.nikunen@panimoliitto.fi, 050 511 6230