Sote-ministeriryhmä esitti tänään, että tehostettua hygieniavelvoitetta ja sisätilojen istumapaikkavaatimusta lukuun ottamatta ravintoloita koskevat rajoitustoimet päättyvät torstaina perustason maakunnissa. Rajoitukset olisi tullut poistaa jo aikaisemmin. Ministeriryhmä päätti kuitenkin jättää Uudenmaan maakunnan ravintolat kiihtymisvaiheen rajoitusten piiriin ja lisäsi anniskelu- ja aukioloaikaa vain kahdella tunnilla. Ministeriryhmän esitys on valtava pettymys Uudenmaan ravintolayrittäjille ja työntekijöille. Ministeriryhmä vetoaa päätöksessään Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän kantaan, vaikka tartuntatautilain mukaan ryhmän kannalla ei ole oikeudellista merkitystä asiassa. Valtioneuvoston tulee noudattaa perustuslakia ja tartuntatautilakia, jotka edellyttävät, että rajoitustoimet on kumottava viipymättä, kun ne eivät ole välttämättömiä eikä oikeasuhtaisia. Uudenmaankaan osalta rajoitustoimille ei ole löydettävissä oikeudellista perustetta perustuslaista eikä tartuntatautilaista.

Uudenmaan rajoitukset tartuntatautilain vastaisia

– Ravintolayrittäjät ja -työntekijät ovat kantaneet valtavan taakan koronaepidemian taltuttamisessa. Ala joutui koronakriisin myrskynsilmään tahtomattaan ja omaa syyttään. Ankarimman iskun rajoituksista ottivat vastaan ilta- ja yöravintolat, joiden liiketoimintaa valtioneuvosto on rajoittanut erittäin rajusti kuukausikaupalla ja rajoittaa Uudellamaalla edelleen. Myös henkilöstö- ja opiskelijaravintolat ovat olleet ja ovat edelleen vaikeuksissa etätyösuosituksen ja etäopiskelun jatkuessa. Valtioneuvoston tulee poistaa etätyösuositus viipymättä. Koulujen ja muiden oppilaitosten tulee palata lähiopetukseen heti, kun syyslukukausi alkaa. Tällä on suuri merkitys myös kansanterveyden näkökulmasta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Ministeriryhmä esittää, että Uusimaa jää kiihtymisvaiheen rajoitusten piiriin. Niitä muutettiin samalla vain niin, että anniskelu on sallittu klo 24 asti ja ravintolat tulee sulkea klo 01. Yöravintolat ja niiden nuoret työntekijät jäävät Uudellamaalla edelleen vaikeaan asemaan.

– Myös Uudeltamaalta olisi pitänyt poistaa rajoitukset perustason tapaan. Uudenmaan ravintoloiden osuus koko Suomen ravintoloiden liikevaihdosta ja työllisyydestä on yli 40 prosenttia. Tartunnat ovat vähentyneet myös Uudellamaalla ripeästi ja huomattavasti. Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on vähentynyt rokotusten edistyessä. Perustuslain ja tartuntatautilain edellyttämät välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimukset eivät täyty. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän kannalla ei ole tässä asiassa oikeudellista merkitystä. Se katsoo asiaa puhtaasti vain lääketieteellisestä näkökulmasta. Valtioneuvostolla on velvollisuus ottaa huomioon myös muita näkökohtia, jotka liittyvät elinkeinovapauteen ja työntekijöiden oikeuteen työhön. Merkitystä on vain sillä, ovatko rajoitukset välttämättömiä ja oikeasuhtaisia perustuslain ja tartuntatautilain näkökulmasta. Valtioneuvosto ei voi ulkoistaa vastuutaan koronakoordinaatiotyöryhmälle. Valtioneuvoston on poistettava viipymättä rajoitukset myös Uudenmaan ravintoloilta. Myös poliisi toivoi tämän päivän Helsingin Sanomissa ravintolarajoitusten poistamista järjestyksen ylläpitämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi puistoissa ja muilla julkisilla paikoilla, Lappi toteaa.

Kun tartunnat ovat vähentyneet merkittävästi ja yhä useampi henkilö on saanut jo toisenkin koronarokotuksen, ravintolatoimintaa ei voida enää rajoittaa.

– Yrittäjät ja työntekijät ovat taloudellisesti riutuneita ja henkisesti uupuneita. MaRa järjestääkin jäsenyrittäjilleen henkistä kriisiapua vertaisryhmissä 18 paikkakunnalla. Valtioneuvoston olisi nyt rajoitusten sijaan luotava yrittäjille ja työntekijöille uskoa tulevaisuuteen. Elinkeinotoiminnan ja työnteon rajoittamisen ajan on oltava ohi, Lappi sanoo.

Valtion on korvattava yrityksille vahinkoja niin kauan kuin se rajoittaa elinkeinotoimintaa

Valtioneuvosto ja aluehallintovirastot ovat rajoittaneet elinkeinotoimintaa vielä toukokuun päättymisen jälkeenkin, jolloin edellisen kustannustuen tukikausi päättyi.

– Valtioneuvosto rajoittaa ravintolatoimintaa edelleen merkittävästi. Etätyösuositus ja etäopiskelu heikentävät merkittävästi henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa normaalisti. Matkustamista koskevien rajoitusten voimassaolo jatkuisi eduskunnassa käsiteltävän olevan lakiehdotuksen mukaan tämä vuoden loppuun. Julkinen valta on rajoittanut myös kongressien, messujen ja kokoustoimialan liiketoimintaa toukokuun lopun jälkeenkin. Yritykset tarvitsevat valtion tukea niin pitkään kuin julkinen valta rajoittaa niiden elinkeinotoimintaa. Valtioneuvostolla on velvollisuus laatia uusi kustannustukilakiesitys yrityksille rajoitustoimista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja                          

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549