Sote-ministerit päättivät tänään ravintolarajoituksia koskevan asetuksen sisällöstä 15.9. jälkeen. Asetukseen tulee vain kosmeettisia muutoksia, kun anniskelu- ja aukioloaika pitenee kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnissa vain tunnilla. Etenkin leviämisvaiheen rajoitukset ovat rokotusten eteneminen sekä sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti huomioon ottaen kohtuuttomia. Jokainen päivä, jolloin rajoitukset ovat voimassa, vie yrityksiä ja työntekijöitä yhä syvempään ahdinkoon. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 10.9. kuulemistilaisuuden 15.10. jälkeen voimaantulevista matkustusrajoituksista. Ministeriö esitti nykyisten rajoitusten jatkamista, mikä ei yllätä ketään. Ulkomaisten matkailijoiden varassa toimivien yritysten ja työntekijöiden tilanne on erittäin synkkä matkustusrajoitusten takia. Yrityksillä ei ole ollut käytännössä lainkaan asiakkaita puoleentoista vuoteen. Tämänhetkisellä rokotustahdilla kaikki halukkaat ovat saaneet lokakuun puoliväliin mennessä kaksi rokotusta, joten nykyisten matkustusrajoitusten jatkaminen ei ole välttämätöntä eikä oikeasuhtaista.

Valtioneuvosto ei välitä lainkaan rajoitusten yrittäjille ja työntekijöille aiheuttamista vahingoista

Valtioneuvoston viime viikolla päättämä uusi hybridistrategia ei näy millään tavalla tämänpäiväisessä ravintolarajoituksia koskevassa päätöksessä. Myöskään ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden vaikeudet eivät näytä koskettavan valtioneuvostoa.

– Nykyinen asetus henkii mennyttä aikaa eikä ole valtioneuvoston uuden hybridistrategian mukainen. Rokotukset ovat edenneet ja Suomessa on tämän viikon lopussa rokotteita niin paljon, että 80 prosenttia yli 12-vuotiaista voidaan rokottaa. Vaikka tartuntoja on ollut monta viikkoa useita satoja, sairaan- ja tehohoito eivät ole olleet lähellekään ylikuormittumista. Tästä huolimatta sote-ministerit päättivät jatkaa ankaria rajoitustoimia tekemällä vain kosmeettisia muutoksia asetukseen, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Rajoitukset ovat olleet alan yrittäjille ja työntekijöille tuhoisia, etenkin yöravintoloille.

– Lukuisten yrittäjien mitta on täysi, eikä tämänpäiväinen sote-ministerien päätös saa alan yrittäjiltä minkäänlaista ymmärrystä. On erittäin valitettavaa, että tällaiset päätökset syövät lainsäädännön legitimiteettiä yrittäjien silmissä. Etenkin yöravintoloiden toiminta leviämisvaiheen alueilla on käytännössä mahdotonta. Yöjuhliminen on siirtynyt yksityistilaisuuksiin, joissa ei noudateta minkäänlaisia koronasuojatoimia. Valtioneuvosto on ummistanut tältä silmänsä. Rajoitukset ovat muuttaneet alan työvoimatilanteen kriittiseksi. On pöyristyttävää, että asetus on voimassa 31.10. asti. Ravintolarajoituksissa on palattava viivytyksettä normaalisääntelyn piiriin tehostettuja hygieniakäytäntöjä lukuun ottamatta, Lappi toteaa.

Suomi menettää 12–13 miljardia euroa matkailutuloa

Valtioneuvoston hybridistrategiassa todetaan, että 12 vuotta täyttäneiden 80 prosentin rokotekattavuus voidaan saavuttaa lokakuun puoleen väliin mennessä. Tarvittavat rokotteet 85 prosentin väestöstä rokottamiseen ovat strategian mukaan Suomessa syyskuun loppuun mennessä. Strategian mukaan tällöin luovutaan valtakunnallisista rajoituksista. Strategian mukaan matkustusrajoituksia voidaan jatkaa tämän jälkeenkin perustelematta lainkaan, miksi näin voidaan tehdä.

– Ulkomaisten asiakkaiden varassa toimivia yrityksiä on satoja ja työntekijöitä useita tuhansia. Erityisen riippuvaisia ulkomaisista asiakkaista ovat hotellit ja safariyritykset. Ulkomaisten asiakkaiden puuttumisesta kärsivät eniten yritykset pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Suomessa ja itärajan kunnissa. Vuonna 2019 Uudenmaan osuus ulkomaalaisten matkailukysynnästä (5,3 mrd. euroa) oli 63 prosenttia ja Lapin vastaavasti 12 prosenttia. TEMin tuoreen arvion mukaan Suomi menettää matkailutuloa 12–13 miljardia euroa vuosina 2020–21. Suomella ei ole varaa jäädä sivustakatsojaksi, kun kansainvälinen matkailu elpyy. Se olisi erittäin harkitsematonta paitsi alan yritysten ja työntekijöiden myös valtiontalouden kannalta, Lappi sanoo.

Kun Suomessa on saavutettu lokakuun puoliväliin mennessä riittävä rokotekattavuus, nykyisten matkustusrajoitusten ylläpitämiselle ei ole perustuslain mukaisia edellytyksiä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ollut kesällä vakuuttunut sääntelyn välttämättömyydestä vuoden loppuun asti ennakoidun rokotuskattavuuden perusteella, ja eduskunta päätti, että laki on voimassa 15.10. asti.

– Lokakuun puoleenväliin mennessä meillä on erinomainen rokotekattavuus. Siitä huolimatta STM esittää, että rajoitukset jatkuisivat nykymuodossaan vuoden loppuun asti, Lappi toteaa.

Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa koronatodistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Todistusten tarkistamisvelvollisuus esimerkiksi joulusesongin aikaan Pohjois-Suomen pienillä lentokentillä johtaisi kaaokseen. Pahimmillaan tiukat matkustussäännöt voisivat uhata ulkomaisten matkustajien saapumista Suomeen ja johtaa matkustamiseen kilpailijamaihimme, joissa on paremmat matkustussäännöt.

– Esimerkiksi Pohjois-Suomen lentoasemille arvioidaan saapuvan joulukuun kiireisimpinä päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä noin neljän tunnin sisällä. Tämä vaatisi niin suuret terveyshenkilöstön resurssit, ettei se ole käytännössä mahdollista. Matkustusrajoitukset tuleekin poistaa. Terveysturvallisuustoimia voidaan EU:n hätäjarrumekanismin mukaisesti kohdistaa tummanpunaisista maista saapuviin matkailijoihin. Esimerkiksi venäläistenkin matkustusrajoituksia tulee lieventää, kun EU:n sääntely mahdollistaa sen. Venäläiset ovat suurin ulkomainen asiakasryhmämme, Lappi toteaa.

STM:n näkemykset ankarien rajoitustoimien jatkamisesta määrittävät edelleen valtioneuvoston kannat

Valtioneuvoston uuden hybridistrategian pääviesti on selvä: rajoitukset on purettava ja Suomi pidettävä avoimena. Kaikki halukkaat saavat lähiviikkojen aikana täyden rokotussuojan, ja vanhempi väestö on jo erinomaisesti suojattu rokotuksin. Rajoituksista yhteiskunnalle aiheutuvat haitat ylittävät selvästi niistä tulevat hyödyt. Silti STM kannattaa edelleen ankarien matkustus- ja ravintolarajoitusten ylläpitämistä. STM:n kannat määrittelevät edelleen myös valtioneuvoston päätösten sisällön rajoituksista.

– Näyttää siltä, että valtioneuvoston on vaikea luopua rajoituksista viipymättä, vaikka monet johtavat epidemialääkärit kannattavat sitä. STM:n toiminnasta on koko koronakriisin ajan henkinyt piittaamattomuus rajoitustoimien yrittäjille, työntekijöille ja heidän perheilleen aiheuttamista vahingoista. Yrittäjien ja työntekijöiden taloudellinen ahdinko on johtanut myös vakaviin henkisiin ongelmiin. Jäsenyrityksemme kertovat työntekijöiden mielenterveyteen liittyvien poissaolojen merkittävästä kasvusta. STM:n olisi nyt syytä kiinnittää huomiota myös rajoitustoimien merkittäviin kielteisiin vaikutuksiin ja ryhtyä noudattamaan uuden hybridistrategian henkeä eikä tarrautua menneeseen, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja     

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549