Hallitus on tänään linjannut, että ravintoloita, tapahtumia ja asiakastiloja koskevia rajoituksia on tarkoitus jatkaa tammikuun lopun jälkeenkin. Näin siitä huolimatta, että pääministeri Sanna Marin totesi Säätytalolle saapuessaan, että rajoitustoimet eivät ole enää yhtä vaikuttavia omikronmuunnosta vastaan kuin aikaisempia muunnoksia vastaan. Myös THL on todennut tänään hallitukselle toimittamassaan lausunnossa, että strategisten painopisteiden tulisi keskittyä aikuisväestön korkean tartuntariskin tilanteiden rajoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ankarilla rajoituksilla hallitus kertoo suojaavansa sairaan- ja tehohoidon kapasiteettia. Perustus- ja tartuntatautilain mukaan rajoitukset ovat lain mukaisia, kun ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Kun rajoitukset eivät ole enää sitä, ne on tartuntatautilain mukaan kumottava viivytyksettä. Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät ja työntekijät eivät voi olla vastuussa siitä, että sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti on heikko verrokkimaihin nähden. Rokotepassi on saatava voimaan viivytyksettä. Sen avulla turvataan myös epävarmassa tulevaisuudessa yritysten mahdollisuus toimia ilman rajoituksia ja siten yrittäjien ja työntekijöiden oikeus toimeentuloon.

 

Rajoituksia purettava myös Suomessa

THL on todennut tänään antamassaan lausunnossa, että rajoitustoimet tulisi kohdistaa aikuisväestön korkean tartuntariskin tilanteisiin. THL on määritellyt muun muassa ruokaravintolat, kylpylöiden allastilat ja sisäleikkipuistot vähäisen riskin tilanteiksi. Siitä huolimatta kylpylöiden allastilat ja sisäleikkipuistot on suljettu monilla alueilla ja ruokaravintoloiden tulee lopettaa anniskelu klo 17 ja sulkea klo 18 noutoruokamyyntiä lukuun ottamatta. Pääministeri Sanna Marinin mukaan rajoitustoimet eivät ole enää yhtä vaikuttavia kuin aikaisempia muunnoksia vastaan. Hän totesi edelleen, että monet muut maat ovat tehneet päätöksiä rajoituksista luopumisesta.

– Perustus- ja tartuntatautilaki ovat yksiselitteisiä. Yrittäjien elinkeinovapautta ja työntekijöiden oikeutta työhön ei voida rajoittaa yhtään pidempään kuin se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. THL ei pidä edes kohtalaisen riskin tilanteiden rajoittamista välttämättömänä puhumattakaan vähäisen riskin tilanteista. Kun pääministeri toteaa, että rajoitukset eivät ole enää yhtä vaikuttavia kuin aiemmin, ei rajoituksia voida enää jatkaa tammikuun lopun jälkeen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ravintolat voivat olla auki klo 23 asti. Hallituksen tulisi muuttaa ruokaravintoloiden rajoituksia jo tällä viikolla niin, että ne voivat anniskella klo 22 asti ja olla auki klo 23 asti. Ruokaravintoloita koskevat kaikki rajoitukset tulee purkaa tammikuun lopussa. Kylpylöiden allastiloissa on koko pandemian ajan todettu vain hyvin vähän tartuntoja. Ruotsissa messut, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, voidaan järjestää rokotepassin avulla, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Yrittäjät ja työntekijät eivät voi olla vastuussa sairaan- ja tehohoidon riittämättömyydestä

Hallitus katsoo, että rajoituksia jatketaan tammikuun lopun jälkeenkin, koska sillä suojataan sairaan- ja tehohoidon riittävyyttä. Sairaanhoitoa ja etenkin tehohoitoa kuormittavat rokottamattomat kansalaiset ja kansalaiset, joilla on jokin perussairaus.

– Koronapandemia on jatkunut kohta kaksi vuotta, mutta hallitus ei ole ryhtynyt vaikuttaviin toimiin sairaan- ja tehohoidon kapasiteetin kasvattamiseksi. THL on kiinnittänyt tähän huomiota pandemian aikana monta kertaa, mutta turhaan. On kohtuutonta, että matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden toimeentulo heikkenee sen takia, että Suomen sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti on riittämätön verrattuna verrokkimaihin. Kapasiteetin kasvattaminen maksaa, mutta vielä kalliimmaksi tulee yritysten toiminnan rajoittamisesta aiheutuva verotulojen menetys ja työttömyyden hoidosta aiheutuvien kustannusten kasvu, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Valtion verotulojen menetys pandemian aikana yksinomaan meidän toimialoiltamme on yli miljardi euroa. Sen lisäksi pitää laskea vielä työttömyyden hoidosta aiheutuvat menot, Lappi sanoo.

Rokotepassilla voidaan varautua tulevaisuutta varten

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon ei voida enää rajoittaa. Yritysten tilanne on hälyttävä.

– On erittäin valitettavaa, ettei hallitus tehnyt vielä päätöstä rokotepassin käyttöönotosta. Rokotepassi on otettu käyttöön useissa EU-maissa. Sen avulla matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjille ja työntekijöille voitaisiin luoda toivoa tulevaisuuteen. Rokotepassilla mahdollisten uusien virusmuunnosten ja tautihuippujen aikana rajoituksia ja sulkuja ei tarvita, vaan rokotetut kansalaiset voivat käyttää yritysten tarjoamia palveluja ilman rajoituksia. Yrityksille tulee antaa mahdollisuus käyttää rokotepassia myös vapaaehtoisesti, vaikka rajoituksia ei olisikaan voimassa, Lappi toteaa.

 

 

Lisätietoja                 

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549