Kokeilun tarkoituksena oli tutkia, miten liikennemyymäläsektorilla voitaisiin aikaisempaa paremmin vastata nopeasti ilmenevään työvoiman lisätarpeeseen ja samalla taata osa-aikatyöntekijälle täydennystunteja ja sitä kautta täysi kuukausipalkka. Ratkaisuna kokeiltiin niin sanottua joustavaa kokoaikatyötä. Joustavalla kokoaikatyöllä tarkoitetaan työaikamuotoa, jossa osa-aikatyöntekijälle maksetaan täyttä kokoaikatyöntekijän kuukausipalkkaa ja tämän vastineeksi työntekijä sitoutuu ottamaan vastaan työvuorolistalle etukäteen merkittyjen työvuorojen lisäksi täydennystunteja tavanomaista nopeammalla ilmoitusajalla. Joustavan kokoaikatyön kokeilu suoritettiin lokakuusta 2015 tammikuuhun 2016 kestäneen 15 viikon pituisen tasoittumisjakson aikana. Kokeilusta saadut kokemukset ja palautteet antavat liitoille hyvän pohjan työaikajärjestelmien kehittämiselle jatkossa. ”On hienoa, että haasteellisista ajoista huolimatta sekä PAM että kokeilun piiriin kuuluneet työntekijät ovat olleet ennakkoluulottomasti valmiita kokeilemaan kokonaan uutta työaikamuotoa. PAM ja MaRa ovat jo aikaisempinakin vuosina kyenneet yhteistuumin sopimaan molempia osapuolia hyödyttävistä uudistuksista, kuten vuosityöaikajärjestelmistä. Tästä kokeilusta saadut kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä työaikajärjestelmiä ja pelisääntöjä edelleen kehitettäessä”, toteaa MaRan työmarkkinajohtaja Eero Lindström. ”Kokeilun onnistumisessa korostui hyvän esimiestyön merkitys sekä se, että vuorovaikutus ja luottamus toimivat esimiehen ja työntekijän välillä. Myös työntekijän moniosaaminen on edellytyksenä, jotta molemmat osapuolet hyötyvät järjestelystä. Lisäksi tärkeää oli, että luottamusmies oli vahvasti mukana kokeilussa ja antoi sille täyden tukensa”, PAMin sopimusasiantuntija Mia Suominen kertoo. S-ryhmän työmarkkinajohtaja Nina Meincken mukaan kokeilu oli onnistunut ja sen avulla voitiin tarjota osalle liikennemyymälän osa-aikatyöntekijöistä kokoaikaista työtä. ”Työvoiman lisätarpeeseen saatiin paremmin tekijöitä, mutta toisaalta myös kokeiluun osallistumattomat saivat lisätyötä. Joustava kokoaikatyö saattaisi toimia yhtenä keinona lisätä kokoaikaisten määrää”, toteaa Meincke. Lisätietoja: MaRa ry, työmarkkinajohtaja Eero Lindström p. 09 6220 200 PAM ry, sopimusasiantuntija Mia Suominen p. 020 774 002 S-ryhmä, työmarkkinajohtaja Nina Meincke, p. 010 7680 301