Vuonna 2015 matkailu Aasian maista kasvoi ja Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin runsaat 19,7 miljoonaa kertaa. Ilman venäläisten matkailua ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat 8 prosenttia. Alkuvuonna 2016 (tammi-helmikuussa) ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 9 prosenttia. Ulkomailta Suomeen yli neljän miljardin euron matkailutulot Vientiin rinnastettava matkailutulo oli vuonna 2014 reilut 4 miljardia euroa. Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi 6,5 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2014. Erityisesti vuosina 2007-2011 matkailu kasvoi liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin. Matkailun kasvun tuotti ulkomaisten matkailijoiden kysyntä, joka kasvoi yli 40 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntäkin kasvoi samaan aikaan 35 prosenttia. Vuosina 2012-2014 suomalaisten vapaa-ajan kysyntä kasvoi yhä neljä prosenttia. Vaikka matkailun kokonaiskysyntä hieman laski vuonna 2014, matkailutoimialoilla työllisten määrä kasvoi 1 400 henkilöllä. Matkailutoimialoilla työskentelevät 139 200 henkilöä ovat 5,6 prosenttia kaikista Suomen työllisistä. Luvusta puuttuu vuokratyövoima, minkä johdosta matkailun työllisyysvaikutus on todellisuudessa vielä suurempi. Matkailu työllistää myös paljon nuoria. Matkailutilinpito on kansainvälinen tilastojärjestelmä. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä YK, UNWTO (World Tourism Organization), OECD ja EU. Matkailutilinpito on julkaistu Visit Finlandin julkaisusarjassa. Matkailutilinpidosta saatavia vertailukelpoisia tietoja matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksista on saatavilla vuodesta 2011 alkaen. Lisätietoa: Matkailutilinpito - matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2011-2014 ja taulukot Tilastopalvelu Rudolf Vuositason kehitystrendi