Toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan 77 prosenttia alan yrityksistä uskoo myynnin kasvavan tulevana kesäsesonkina. Myynnin pysymistä edellisen vuoden tasolla ennakoi 16 prosenttia yrityksistä. Vain 7 prosenttia arvioi myynnin laskevan. Majoitusyritysten arvio oli hieman ravintoloita positiivisempi. Odotukset tulevan kesäsesongin myynnistä heijastavat toimialan suhdannenäkymiä. Toukokuussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten suhdannenäkymät ovat jatkaneet parantumistaan, joskin tunnelmat ovat varovaiset. Kasvuodotusten taustalla on kuluttajien luottamuksen hienoinen piristyminen ja yksityisen kulutuksen kasvu. Myös ulkomaalaisten matkailijoiden määrät ovat kasvaneet alkuvuonna, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä on laskenut edelleen. Kesäsesonki on matkailu- ja ravintola-alalle erittäin tärkeä. Muun muassa festivaalien, huvipuistojen, leirintäalueiden ja terassiravintoloiden tulos tehdään pääosin kesällä. Myös liikenneasemilla kesän matkailusesonki on erittäin tärkeä ja se näkyy etenkin ruokamyynnin kasvuna. Kesäsesonkina anniskeluravintoloiden ruoka- ja anniskelumyynti kasvavat selvästi. Kesäkuukaudet muodostavat kolmasosan anniskelumyynnistä. Heinäkuu on terasseilla vilkkain. Litramyynti kasvaa normaalikuukauteen verrattuna 50 prosenttia eli noin 3,5 miljoonaa litraa. Eniten kasvaa siidereiden ja long drink -juomien myynti. Sää vaikuttaa terassimyyntiin ratkaisevasti. Ulkomaisen matkailun kasvun odotetaan jatkuvan kuluvana vuonna. Viime kesänä erityisesti Kiinasta tulevien matkailijoiden määrä nousi Suomessa ennätyslukemiin. Kotimaanmatkailu muodostaa kuitenkin 70 prosenttia Suomen matkailusta, joten sillä on ratkaiseva merkitys alan yrityksille. Kotimaan matkailu kasvoi viime kesänä ja koko viime vuonna pitkästä aikaa, mutta kääntyi kuluvan vuoden alussa pieneen laskuun. ”Lähtökohdat kesäsesonkiin ovat erittäin hyvät. Ulkomaisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa tulevana kesänä. Kuluttajien taloustilanne Suomessa on hieman parantunut. Toivottavasti taloustilanteen piristyminen heijastuu kotimaiseen matkailuun, sillä se ratkaisee sesongin onnistumisen”, sanoo MaRan ekonomisti Jouni Vihmo. MaRan kyselyyn vastasi toukokuussa 230 MaRan jäsenyritystä, jotka edustavat alan liikevaihdosta yli kolmasosaa.     Liite: Ennuste kesämyynnistä 2016   Lisätietoa: ekonomisti Jouni Vihmo jouni.vihmo@mara.fi, 050 520 1636