Pääkaupunkiseudulle on tulossa 7–8 uutta hotellia vuoteen 2020 mennessä. Ne työllistävät yhteensä 700–900 uutta työntekijää. Hotelli-investoinnit rakentuvat kahden peruspilarin varaan: yhtäältä ulkomaisten asiakkaiden määrän kasvamiseen. Suurimmat lähiajan kasvuodotukset ovat Aasiassa, kun Finnairin ja matkailualan yhteinen hanke, Stopover Finland, pääsee kunnolla vauhtiin. Toisaalta kotimaiset asiakkaat muodostavat hotellien asiakaskunnan perustan. Ravintolaruokailu on kasvussa. Kolme MaRan nopean syömisen jäsenravintolaa kertoo reippaasta kasvusta juuri ilmestyneessä Vitriini-lehdessämme. Burger King-, Espresso House- ja Subway -ravintoloihin syntyy lähivuosina lähes 2 000 uutta työpaikkaa nykyisten yli 2 000 työpaikan lisäksi. Yritysten laajeneminen edellyttää ostovoiman myönteistä kehittymistä. Myös muita uusia ravintoloita syntyy nopeasti. Kasvukeskuksiin syntyy jatkuvasti uusia ravintoloita. Myös uusissa kauppakeskuksissa ravintola- ja muiden elämyspalveluyritysten määrä kasvaa. Uusia ulko- ja sisäteemapuistoja syntyy ympäri Suomea. Nämä tulevat yhteensä työllistämään varovaisestikin arvioiden 1 000–2 000 uutta työntekijää. Matkailualoilla on yhteensä 140 000 työllistä. Ansiotuloverojen alentamisella on erittäin myönteisiä vaikutuksia kotimaiseen kysyntään ja työllisyyteen. Ruotsi on tästä erinomainen esimerkki. Ruotsissa alennettiin ansiotulojen verotusta voimakkaasti vuosina 2006–2010. Veronalennusten vaikutukset näkyvät Ruotsin taloudessa. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset tekevät kaikkien aikojen parasta tulostaan. Tämä on näkynyt myönteisesti myös työllisyydessä. Ruotsin mara-sektorille on syntynyt 52 000 uuttaa työpaikkaa vuoden 2006 jälkeen. Tällä on ollut erittäin positiiviset vaikutukset myös Ruotsin kansantalouteen. Kun Suomi on velkaantunut vauhdilla, Ruotsin julkinen velka on pienentynyt. ”Yhteiskuntasopimus pienentäisi ostovoimaa. Hallituksen tulee huolehtia ostovoiman kehittymisestä. Ansiotuloverojen keventäminen on oivallista työllisyyden hoitoa, sillä se koituu suoraan työllistävien kotimarkkinayritysten ja niiden työntekijöiden hyödyksi”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo. Lisätietoja                           toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 7345549