Jäsenkyselyssä 55 prosenttia yrityksistä kertoi menettävänsä vähintään puolet liikevaihdostaan tulevalla talvikaudella. Yli 40 prosenttia yrityksistä vähentää henkilöstömääräänsä ainakin puolella. Finnairin tilanne on kriittinen Euroopan tiukimpien matkustusrajoitusten vuoksi, joiden takia kymmenien vuosien työ uhkaa valua hukkaan. Perustuslakivaliokunta palautti matkustusrajoituksia koskevan hallituksen esityksen takaisin valmisteltavaksi. Hallituksen tulee ottaa perustuslaissa turvatut oikeudet huomioon ja valmistella nopeasti uusi esitys, joka mahdollistaa ulkomaalaisten saapumisen Suomeen sekä pelastaa yrityksiä ja työpaikkoja. Talvikausi ei ole vielä kokonaan menetetty, sillä lähes 70 prosenttia yrityksistä katsoi, että ainakin 30 prosenttia ulkomaalaisista asiakkaista olisi saatavissa, jos karanteenivaatimuksista luovuttaisiin pian ja yksi lähtömaassa otettu negatiivinen koronatesti riittäisi.

– Jäsenkyselyn tulokset olivat yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta kylmääviä. Ne olivat kuitenkin siinä mielessä lohdullisia, että hallitus voi pelastaa vielä osan tulevasta talvikaudesta tekemällä nopeasti päätöksiä, jotka mahdollistavat ulkomaalaisten saapumisen Suomeen. Näillä päätöksillä on kuitenkin kiire, sillä nykyinen epäselvä tilanne on pysäyttänyt matkojen myynnin ja aiheuttaa viikoittain tuhansien matkojen peruutuksia. Jo useassa EU-maassa käytössä oleva yhden lähtömaassa otetun negatiivisen koronatestin mallin tulisi oikeuttaa matkustamaan Suomeen ilman karanteenia myös sellaisista maista, joissa ilmaantuvuusluku on yli 25 sataatuhatta asukasta kohti, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Perustuslakivaliokunta katsoi eilen lausunnossaan, että matkustusrajoituksia koskeva ehdotus tartuntatautilain muuttamiseksi on vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyy perustuslakinäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei se tarjoa perustaa asian käsittelylle eduskunnassa. Valiokunta katsoi edelleen, että esitys on valmisteltava valtioneuvostossa uudelleen hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti.  

– MaRa on esittänyt niin esillä olevan lain kuin ravintolarajoituksia koskevan lainvalmistelun yhteydessä huolensa siitä, etteivät lakiesitykset ole perustuslain mukaisia. Valitettavasti hallitus ei ottanut näkemyksiämme huomioon. Lainsäädännön hyväksyttävyyden ja uskottavuuden kannalta on erinomaista, että perustuslakivaliokunta on perustellusti puuttunut lakiesityksiin, jotka ovat yritysten, niiden työntekijöiden ja asiakkaiden perusoikeuksien vastaisia. Toivottavasti hallitus valmistelee pikaisesti uudet esitykset ja ottaa perustuslakivaliokunnan näkemykset huomioon myös lakiesityksessä, jossa aluehallintoviranomaisille ja kunnille annettaisiin syvälle menevät ja riittämättömästi perustellut oikeudet jopa sulkea esimerkiksi kylpylä, kongressi- ja messukeskus, keilahalli ja festivaali, Lappi sanoo. 

Euroopan tiukimmat matkustusrajoitukset ovat vähentäneet Finnairin lennot 15–20 prosenttiin normaalista. Finnairin eurooppalaiset kilpailijat lentävät yli 50 prosenttia normaaliajan lennoista.  

– Olemme seuranneet kauhistuneina matkustusrajoitusten vaikutuksia Finnairin liiketoimintaan ja sen henkilökunnan työllisyystilanteeseen. Finnair on suomalaisen elinkeinoelämän ja matkailualan elintärkeä kumppani. Ilman Finnairia matkailualan yrityksillä ei ole ulkomaalaisia asiakkaita. Suomen ylimitoitetut matkustusrajoitukset uhkaavat mitätöidä Finnairin vuosikymmenten upean työn lentoyhteyksien luomisessa ympäri maailmaa. Suomesta on Finnairin ansiosta kokoaan paremmat lentoyhteydet. Hallituksen tulee lieventää pikaisesti matkustusrajoituksia, jotta Finnair ei menetä asemaansa merkittävänä lentoyhtiönä, Lappi toteaa. 

MaRan jäsenkyselyyn vastasi 107 Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa yritystä. Niillä on yhteensä satoja toimipaikkoja ja tuhansia työntekijöitä.

 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549