MaRan jäsenkyselyn mukaan yritysten ja työntekijöiden näkymä vuoden loppuun asti on synkkä. Noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä arvioi liikevaihtonsa alenevan vähintään 30 prosenttia syys–joulukuussa. Vaikeimmassa asemassa ovat ohjelmapalvelualan yritykset, joista lähes 80 prosenttia arvioi menettävänsä yli 80 prosenttia liikevaihdostaan. Puolet ohjelmapalvelualan yrityksistä arvioi olevansa konkurssissa kuuden kuukauden kuluttua. Matkustus- ja kokoontumisrajoituksia on purettava sekä kannustettava ihmisiä palaamaan normaalisti työpaikoille. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulee siirtyä lähiopetukseen. MaRa ja PAM esittävät, että hallitus tekisi päätöksen arvonlisäverojen määräaikaisesta alentamisesta toimialan yritysten palvelujen kysynnän piristämiseksi ja työllisyyden tukemiseksi.

MaRan jäsenkyselyn mukaan alan yritysten tilanne on kriittinen. Myös alan henkilöstö on tiukoilla pitkään jatkuneiden lomautusten vuoksi. 57 prosenttia yrityksistä arvioi lomauttavansa syys–joulukuussa ainakin jonkin verran työntekijöitään ja 3 prosenttia olevansa suljettu.

– Koronavirus on parhaimmassakin tapauksessa riesanamme vuoden 2021 loppupuolelle asti. Toimialamme yritykset ja niiden työntekijät eivät kestä nykyisiä toiminnan rajoituksia niin kauan. Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset, etätyö ja -opetus iskevät erittäin pahasti toimialamme yrityksiin ja niiden työntekijöihin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

MaRan mukaan hallituksen on annettava Finnairille tasavertaiset toimintaedellytykset sen kilpailijoihin nähden. Matkustuskäytävien luominen ulkomailta Pohjois-Suomeen on välttämätöntä, jotta edes osa ulkomaalaisista matkailijoista saataisiin asiakkaiksi. Ilman ulkomaalaisia asiakkaita Pohjois-Suomen talvisesongista tulee synkkääkin synkempi. Suomalainen matkailu- ja ravintola-ala ei toivu ilman ulkomaalaisia matkustajia. TEMin tuoreen selvityksen mukaan koronakriisi leikkaa ulkomaista matkailukysyntää noin 3,5 miljardilla eurolla kuluvana vuonna.

– Sekä liikematkustajat että yksityismatkailijat ovat toimialalle tärkeitä. Hallituksen on myös avattava yritysten kustannustuki uudelleen uudistetuilla edellytyksillä. Se ei yksin pelasta yrityksiä, mutta auttaa niitä selviytymään kriisin yli. Myös vuokranantajien on omankin pidempiaikaisen etunsa vuoksi alennettava vuokriaan, Lappi sanoo.

15 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. Vielä kesäkuussa osuus oli 10 prosenttia. 71 prosenttia yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta toiminta jatkuu kannattavuutta tavoitellen. Noin 13 prosentilla yrityksistä toiminta jatkuu kannattavana. Toimintansa on lopettanut prosentti yrityksistä.

– Viime aikoina julkinen keskustelu on siirtynyt vientiteollisuuden kohtaamiin ongelmiin. Tosiasia kuitenkin on, että hallituksen kunnianhimoisten työllisyystavoitteiden toteutuminen on kiinni palvelualoista ja niiden kyvystä työllistää. 2008–2019 teollisuudesta on hävinnyt 88 000 työpaikkaa, kun palvelualoille on syntynyt 139 000 uutta työpaikkaa. PAM ja MaRa ovat esittäneet hallitukselle, että henkilöliikenteen, majoituksen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero alennettaisiin 5 prosenttiin 24 kuukauden määräajaksi sekä ravintola-anniskelun ja -ruoan arvonlisävero 10 prosenttiin 12 kuukauden ajaksi. Tämä piristäisi kysyntää ja työllisyyttä merkittävästi, Timo Lappi toteaa.

Kyselyyn vastasi 782 MaRan jäsenyritystä, joilla on yhteensä useita tuhansia toimipaikkoja.

 
MaRan edustamien toimialojen tilanne (pdf)

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 7345549