Valtioneuvoston kiihtymisvaiheen maakuntiin määräämät rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla ravintoloihin. Pelkästään asiakaspaikkamäärän rajoittaminen on vähentänyt liikevaihtoa ainakin puolella noin 30 prosentilla yrityksistä. Kysely vahvistaa tiedon siitä, että korona-altistumisia ja -tartuntoja ei ole ollut juurikaan ravintoloissa, sillä 95 prosentissa ravintolayrityksistä ei ole ollut viranomaisten ilmoittamia altistumisia eikä tartuntoja. Huolestuttavaa sen sijaan on, että 20 prosenttia yrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. On tärkeää, että valtioneuvosto toimii rajoituksia harkitessaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjen hengen mukaisesti.

Valtioneuvoston asettamat rajoitukset lopettaa anniskelu klo 22 ja sulkea ravintolat klo 23 sekä asiakaspaikkamäärän rajoittaminen puoleen ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti jo ennestään heikentyneeseen ravintolapalvelujen kysyntään. Pelkästään asiakaspaikkamäärän rajoittaminen on vähentänyt liikevaihtoa ainakin puolella noin 30 prosentilla jäsenravintoloista. Yökerhoista ja pubeista yli 70 prosenttia on menettänyt rajoitusten vuoksi liikevaihdostaan vähintään puolet ja noin 30 prosenttia yökerhoista ja pubeista on menettänyt yli 90 prosenttia liikevaihdostaan.

Kolme prosenttia ravintolayrityksistä vastasi, että viranomaiset ovat ilmoittaneet heille korona-altistumisista heidän ravintolassaan ja kaksi prosenttia koronavirustartunnasta. Yökerhoissa ja pubeissa luvut olivat seitsemän ja neljä prosenttia. Viranomaiset eivät olleet ilmoittaneet lainkaan koronavirustartunnoista kyselyyn vastanneissa kahviloissa ja liikenneasemilla.

– Vastaukset osoittavat erinomaisesti sen, miten syvästi kiihtymisvaiheen rajoitukset vaikuttavat ravintoloihin. Ne vahvistavat myös käsityksemme siitä, että ravintoloiden merkityksestä koronaviruksen leviämisessä on annettu liian synkkä kuva. Ravintolat ja niiden työntekijät ovat tehneet vaikuttavaa työtä omavalvonnalla, turvavälien noudattamisessa ja muissa hygieniatoimissa. Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on tärkein asia ravintoloille. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan eiliset päätökset ovat kyselynkin valossa oikeaan osuneita. Valtioneuvoston on aina rajoituksia pohtiessaan mietittävä, ovatko rajoitukset välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Sen jälkeen valtioneuvoston tulee pohtia rajoituksia alueellinen ja ravintolatyyppikohtainen tilanne huomioon ottaen. Ja vasta ihan viimeisenä keinona turvautua toiminnan rajoittamiseen, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Noin 20 prosenttia yrityksistä arvioi olevansa konkurssiuhan alla kuuden kuukauden kuluttua. Yökerhoista ja pubeista vastaava luku oli 22 prosenttia.

– Kun koronakriisi jatkuu vielä vähintäänkin useita kuukausia, valtioneuvoston tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota rajoitustoimien negatiivisiin taloudellisiin vaikutuksiin. Ravintolayritysten talouden dramaattinen heikentyminen vaikuttaa kielteisesti myös työntekijöihin ja heidän perheisiinsä, Lappi sanoo.

MaRan kuuden kiihtymisvaiheen maakuntien jäsenravintoloilleen lähettämään kyselyyn vastasi 392 ruokaravintolaa, kahvilaa, liikenneasemaa, pubia ja yökerhoja. Yrityksillä on yhteensä yli 1 000 ravintolaa.

  

Lisätietoja 

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549