Hallitus esittää ankarat rajoitustoimet mahdollistavan lainsäädännön jatkamista vuoden loppuun. Valtioneuvosto voisi asetuksellaan määrätä ravintolat lopettamaan anniskelun klo 17 ja sulkemaan klo 18 sekä vähentämään merkittävästi asiakaspaikkoja. Aluehallintovirastot ja kunnat voisivat määrätä kylpylöiden allasosastot ja pukuhuonetilat, huvipuistot, lasten sisäleikkipuistot ja eläintarhojen sisätilat suljettaviksi, vaikka niissä ei ole koko koronapandemian aikana ollut yhtään todettua koronatartuntaa. Sisätiloissa järjestettävien kongressien ja muiden kokousten järjestäminen uhkaa siirtyä pitkälle syksyyn. Lainsäädännön voimassaoloa ei voida jatkaa vain varmuuden vuoksi. Eduskunta on huomauttanut lukuisia kertoja hallitukselle siitä, että rajoitustoimien pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Alan yritykset ja työntekijät eivät enää kestä rajoitustoimista aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tartuntatautilain säännösten voimassaolon jatkamisesta vuoden loppuun. Ehdotettu voimassaolon jatkaminen mahdollistaisi sen, että valtioneuvosto voisi jatkaa ravintoloiden erittäin ankaria rajoitustoimia. Niiden mukaan ravintoloiden tulee lopettaa anniskelu klo 17 ja anniskelupainotteisten ravintoloiden sulkea ovensa klo 18 ja ruokaravintoloiden klo 19. Asiakaspaikoista saa olla käytössä vastaavasti vain kolmasosa tai puolet. Tällä hetkellä nämä ankarat rajoitukset ovat voimassa kuudessa maakunnassa ja yhdessä sairaanhoitopiirissä. Rajoitukset eivät mahdollista kannattavan liiketoiminnan harjoittamista. Merkittävä osa alan työntekijöistä onkin edelleen työttömyyskortistossa.

– Hallitus hakee erittäin laajojen perusoikeuksia polkevien säännösten voimassaolon jatkamista, vaikka rokotukset ovat edenneet ja loppukesään mennessä on saavutettu hyvä rokotekattavuus. Eduskunta sääti valtioneuvostolle mahdollisuuden ankarien rajoitusten käyttöön tilanteessa, jossa oli julistettu poikkeusolot ja tartunnat olivat merkittävästi nykyistä korkeammalla epidemiatasolla. Vaikka poikkeusoloja ei enää ole ja koronatartunnat ovat alentuneet merkittävästi, valtioneuvosto ylläpitää erittäin ankaria ravintolatoiminnan rajoituksia. On selvää, että oikeudellisia edellytyksiä tällaisten rajoitusten ylläpitämiselle ei ole, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Valtioneuvosto ei ole nykyisiä rajoituksia asettaessaan ottanut huomioon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaa siitä, että ruokaravintoloiden sulkemisen ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana.

– Tämä herättää epäilyksen siitä, että valtioneuvosto käyttää näitä oikeuksia vuoden loppuun asti ilman perustuslain mukaisia perusteita, Lappi arvioi.

Ehdotettu voimassaolon jatkaminen mahdollistaisi myös sen, että aluehallintovirastot ja kunnat voisivat vuoden loppuun asti sulkea kylpylöiden allastilat ja pukuhuoneet, huvipuistot, lasten sisäleikkipuistot ja eläintarhojen sisätilat.

– Hallituksen esityksen mukaan nämä ovat asiakastiloja, jotka muodostavat erityisen riskin koronaviruksen leviämiselle. Tämä on hämmentävää, koska niissä ei ole ollut koko koronaepidemian aikana yhtään todettua koronavirustartuntaa. Millä hallitus perustelee, että ne muodostavat erityisen riskin koronaviruksen leviämiselle. Tällaisia perusteita ei ole. Tämän vuoksi ne tulee poistaa niiden asiakastilojen joukosta, jotka aluehallintovirastot ja kunnat voisivat sulkea, Lappi toteaa.

Hallitus esittää, että lähikontaktin määritelmää muutettaisiin niin, ettei kahden metrin etäisyyttä toiseen ihmiseen tarvitsisi noudattaa ulkotiloissa. Se koskisi kuitenkin edelleen sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia. Säännöksen soveltaminen sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa johtaisi siihen, että kongressien, messujen ja kokousten järjestäminen olisi erittäin vaikeaa. Tämä ei ole perusteltua, koska kongressi- ja messuyritykset sekä muut kokoustoimialan yritykset ovat tapahtumien järjestämisen ammattilaisia. Niissäkään ei ole todettuja koronatartuntoja.

– Hallitus on ollut vastahankainen rokotetodistuksen ja tuoreesta negatiivisesta koronatestistä ja sairastetusta koronataudista kertovan todistuksen käyttämiseen muuhun kuin matkailutarkoituksiin. Näitä todistuksia tulisi kuitenkin käyttää helpottamaan esimerkiksi kongressien ja messujen avaamista ja sisäänpääsyä niihin. Näitä tapahtumia voitaisiin avata myös niin, että tilaisuuden järjestäjä edellyttäisi asiakkailta maskin käyttämistä, Lappi toteaa.

Koronakriisi on kurittanut MaRan jäsenyrityksiä ja työntekijöitä ankaralla kädellä. Monen yrityksen talous on kuralla, ja iso pino maksamattomia laskuja on odottamassa liiketoiminnan palaamista normaaliksi. Useat yritykset elävät tällä hetkellä velkojien pitkämielisyyden varassa. Tilanne on lohduton myös alan työntekijöillä.

– Tällaisten pitkälle menevien rajoitustoimivaltuuksien antaminen valtioneuvostolle, aluehallintovirastoille ja kunnille ei ole perustuslain mukaista. Rokotuskattavuus kasvaa hyvää vauhtia. Tällaiset rajoitukset eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia varsinkin, kun ottaa huomioon ne pitkäkestoiset ja järkyttävät vaikutukset, jotka koronaepidemialla ja rajoitustoimilla on ollut jäsenyritystemme ja niiden työntekijöiden toimeentuloon ja henkiseen hyvinvointiin. Onneksi eduskunta on aiemminkin asettanut rajoja hallituksen esityksille. Luotan nytkin eduskuntaan, ettei se hyväksy lain voimassaolon jatkamista hallituksen esittämällä tavalla, Lappi toivoo.

 

 

Lisätietoja          

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549