Etelä-Suomen aluehallintovirasto asetti Etelä-Karjalan maakuntaan 25.8. voimaan tulevan kahden metrin etäisyysvaatimuksen sisällä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Aluehallintoviraston päätös ei ole perustuslain eikä tartuntatautilain mukainen. Aluehallintovirasto on tehnyt massapäätöksen, joka koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ottamatta huomioon niiden luonnetta. Aluehallintovirasto ei ole millään tavalla perustellut, miksi kahden metrin turvaväli on välttämätön ja oikeasuhtainen hotelleissa ja kylpylöissä järjestetyissä yleisötilaisuuksissa. Sairaalahoidossa koronan takia olevien potilaiden määrä Etelä-Karjalassa on alhainen eikä ole kasvanut viimeisten kolmen viikon aikana. MaRa valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen Etelä-Karjalan Osuuskaupan, Holiday Club Resorts Oy:n ja Scandic Hotels Oy:n asiamiehenä. Eksoten mukaan tartuntaryppäitä on ilmennyt erityisesti perhepiirissä, harrastuksissa ja mökkibileissä. Perustuslain näkökulmasta ei ole oikeasuhtaista, että valtioneuvosto kiristää ravintoloiden rajoituksia, kun tartuntaryppäät ovat syntyneet muualla kuin ravintoloissa.

Aluehallintovirasto teki 17.8. päätöksen, jonka mukaan yli 10 henkilön yleistilaisuuksia voidaan järjestää sisätiloissa vain, jos henkilöiden välillä voidaan säilyttää kahden metrin etäisyys. Etäisyysvaatimus tekee yleisötilaisuuksien järjestämisestä mahdotonta tai ainakin taloudellisesti tappiollista. Eksote on todennut tarkemmin erittelemättä, että noin 25 prosenttia alueen tartunnoista on todettu lähteneen tapahtumista.

– Aluehallintoviraston päätös on massapäätös, joka niputtaa kaikki erilaiset yleisötilaisuudet yhteen. Tieto siitä, että 25 prosenttia tartunnoista lähtee tapahtumista, ilman sen tarkempaa yksilöintiä, ei ole sopusoinnussa perustuslain eikä tartuntatautilain 58 §:n kanssa. Aluehallintoviraston olisi perusteltava jokaisen erityyppisen yleisötilaisuuden osalta, miksi tartuntatautilain mukaiset hygienia- ja muut velvoitteet eivät ole riittäviä. Jotta päätös voisi olla välttämätön ja oikeasuhtainen, aluehallintoviraston tulisi osoittaa, että hotelleissa ja kylpylöissä järjestetyistä yleisötilaisuuksista on lähtenyt liikkeelle merkittävä määrä koronatartuntoja, ja sen takia rajoitustoimet olisivat välttämättömiä, MaRa toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.   

Eksoten sivuilla olevien tietojen mukaan 29.7.–16.8. koronan takia sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on vaihdellut 0–5 lukuun ottamatta 15.8., jolloin hoidossa oli kuusi potilasta. Aluehallintovirasto katsoo Eksoten lausunnon perusteella, että kahden metrin turvavälivaatimus on välttämätön, oikeasuhtainen sekä oikea-aikainen, jotta perusterveydenhuollon, sairaalan ja tartunnanjäljityksen toiminta voidaan turvata.

– Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä ei ole ollut merkittävä elokuun aikana. On kohtuutonta, että tapahtuma- ja ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät joutuvat kantamaan negatiiviset seuraamukset siitä, että jo vähäinen koronapotilaiden määrä uhkaa alueen perusterveydenhuoltoa ja sairaalan toimintaa. Yleisötapahtumia järjestävät yritykset ja niiden työntekijät ovat jo 17 kuukautta jatkuneiden pandemian ja rajoitustoimien takia erittäin heikossa taloudellisessa tilanteessa. Aluehallintovirasto ei näytä kiinnittävän tähän ja yritysten perustuslaillisiin oikeuksiin huomiota, vaan se tekee yksilöimättömiä massapäätöksiä, joista aiheutuu yrityksille mittavia tappioita. Näyttääkin siltä, että aluehallintovirasto tekee varmuuden vuoksi laajoja rajoitustoimia välittämättä niiden haitallisista seurauksista, Lappi toteaa.

Valtioneuvosto on tänään päättänyt siirtää muun muassa Etelä-Karjalan ravintolat leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Päätös merkitsee merkittävien taloudellisten ongelmien syventymistä etenkin yöravintoloille.

– Eksoten 17.8. julkaisemassa tiedotteessa ravintoloita ei mainita lainkaan merkittävän koronaviruksen tartuntalähteenä. Sen sijaan mökkibileet mainitaan erityisenä tartuntaryppäiden lähteenä. Nuorison mökkibileet ja juhliminen muualla kuin ravintoloissa ovat suoraa seurausta siitä, että ravintoloiden on ollut lopetettava anniskelu Etelä-Karjalassa klo 24 ja suljettava ravintolat klo 01. Valtioneuvoston ratkaisu ongelmaan on jo vanha tuttu: rajoitetaan ravintolatoimintaa vielä ankarammin. Tämän seurauksena nuorison juhliminen siirtyy yhä enemmän mökkibileisiin, muihin vuokrattuihin yksityistiloihin ja julkisille paikoille, joissa ei ole minkäänlaista koronakontrollia eikä lainsäädäntöä, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja

MaRa
toimitusjohtaja Timo Lappi 040 734 5549

Holiday Club Resorts Oy
toimitusjohtaja Maisa Romanainen 050 388 9686

Scandic Hotels Oy
toimitusjohtaja Aki Käyhkö 040 509 9800

Etelä-Karjalan Osuuskauppa
toimialajohtaja Aleksi Vuorinne 050 449 9404