Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM vetoavat ravintola-alan yrittäjiin ja asiakkaisiin, että viruksen leviämisen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä sekä hygienia- ja turvallisuusohjeita noudatettaisiin tinkimättä. Näin vältetään ravintola-alan yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä aseman entistä pahempi kurjistuminen.

Koronaviruksen uusi helpommin tarttuva muunnos ja rokotteiden jakamisen viivästyminen ovat muuttaneet matkailu ja ravintolapalvelujen yrittäjissä ja työntekijöissä vuoden lopulla heränneen toivon suureksi huoleksi.

Julkisessa keskustelussa ravintoloiden aukiolo sekä lasten ja nuorten harrastukset on asetettu vastakkain. Viime viikolla Jyväskylässä tapahtuneen laajan koronatartuntaryppään takia on hallitukselta vaadittu tiukempia ravintoloiden rajoitustoimia ja jopa sulkemista.

– Julkisessa keskustelussa on sivuutettu kokonaan ne syvälle käyvät ja pitkäkestoiset vaikutukset, joita koronakriisillä on ollut yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloon ja jaksamiseen. Yksittäisiä ravintoloita koskevat koronatartunnat ovat saaneet suuren mediahuomion, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

PAMin puheenjohtaja Annikä Rönni-Sällinen korostaa luottamusta ravintoloiden työntekijöiden ja yrittäjien osaamiseen haastavassa tilanteessa. Vaikka koronan vaikutukset toimeentuloon ovat olleet tuntuvia, ammattiylpeys on edelleen suurta.

– Suomalaisten ravintoloiden työntekijät ja omistajat ovat alallaan huippuammattilaisia. He osaavat pitää kiinni määrätyistä rajoitteista ja toimia oikein kriisiaikana. Vastuullisuus työntekijöiden ja ravintolayrittäjien kesken mahdollistaa sen, että järeämpiä rajoitustoimenpiteitä ei tarvita, Rönni-Sällinen sanoo.

Koronavirus ei ole juurikaan tarttunut ruokaravintoloissa. Ravintola-alalta lähteneet kokonaistartunnat ovat tietojemme mukaan vain noin 5 prosenttia kaikista tartunnoista. Aluehallintovirastoilla on jo nyt laajat oikeudet sulkea ravintola enintään kuukaudeksi, jos se ei noudata koronalainsäädäntöä.

– Tällaisten ravintoloiden sulkeminen on oikea toimenpide sen sijaan, että muutamien ravintolayritysten toiminnan vuoksi koko toimialan uhkana ovat laajat uudet rajoitustoimet. On välttämätöntä, ettei valtioneuvosto aseta uusia rajoitustoimia ravintoloille, Lappi toteaa.

Koronaviruksen leviämisen estäminen on jokaisen velvollisuus. Kukaan ei voi olla välinpitämätön viruksen estämisen torjuntatoimissa, vaikka itse ei kuuluisikaan riskiryhmään.

– Kiitämme ravintoloiden asiakkaita lainsäädännön ja ravintolan antamien ohjeiden noudattamisesta. Vastuulliset asiakkaat varmistavat sen, että ravintolat ovat turvallinen työympäristö myös työntekijöille, Rönni-Sällinen sanoo.

– Vetoamme jokaiseen yrittäjään ja asiakkaaseen lainsäädännön ja omavalvonnan tunnollisesta noudattamisesta. Nyt ei ole opiskelijabileiden eikä muidenkaan bileiden aika. Toivomme, että yrittäjien, työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyöllä voimme välttää ravintoloihin kohdistuvat tiukemmat rajoitukset. Ne olisivat monelle alan yrityksille viimeinen niitti, Rönni-Sällinen ja Lappi vetoavat.
 

Lisätietoja:                       

Timo Lappi
toimitusjohtaja
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa
p. 040 734 5549

Annika Rönni-Sällinen
puheenjohtaja
Palvelualojen ammattiliitto PAM
p. 050 378 0270