Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan SDP on esittänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa alkoholilain käsittelyn keskeyttämistä. Perusteluina puolue esittää, että kaikki valiokunnan kuulemat asiantuntijat vastustavat esitystä. Kuultaviksi oli kutsuttu lähinnä viranomaisia sekä terveys- ja sosiaalialaa edustavia järjestöjä. Kaupan alan edustajat tai MaRa eivät saaneet kutsua, mikä hallituksen esityksen sisältö huomioon ottaen on hyvin erikoista. Tarkoitushakuisen asiantuntijakuulemisen perusteella SDP oli kertonut, että kaikki asiantuntijoina kuullut vastustavat esitystä. Kaupan ala ja MaRa kannattavat alkoholijuomien prosenttirajan nostamista vähittäismyynnissä. Tämä on todettu molempien valiokunnalle toimittamissa kirjallisissa lausunnoissa.

SDP:n Krista Kiurun johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta on kuullut lukuisia asiantuntijoita hallituksen esityksestä, mutta ei kaupan eikä matkailu- ja ravintola-alan edustajia, jotka ovat saaneet esittää vain kirjallisen lausuntonsa. Tämä ei anna hyvää kuvaa valiokunnan toimintatavoista.

Esityksessä ehdotettu alkoholijuomien prosenttirajan nostaminen ja vähittäismyynnin laajentaminen on oikeansuuntainen askel siinä, että kotimainen alkoholielinkeino voi menestyä nykyistä paremmin kilpailussa ulkomailta tuotua ja verkon välityksellä ostettua alkoholia vastaan.

– Suomessa pitkään noudatettu alkoholipolitiikka on perustunut ajatukselle, että Suomi on saari, jonka rajat on suljettu eikä alkoholin ostaminen ulkomailta verkon välityksellä ole mahdollista. Sillä ei ole ollut merkitystä, että noin 15 prosenttia Suomessa kulutetusta alkoholista tuodaan maahan matkustajatuontina tai ostetaan ulkomaisista verkkokaupoista. Tuontimäärät ovat lisäksi usein erittäin suuria. Ulkomainen alkoholin verkkokauppa tulee vielä kasvamaan entisestään. Kireällä alkoholin verotuksella estetään kotimaisen alkoholielinkeinon tasapuoliset toimintaedellytykset. Noudatettu politiikka on johtanut siihen, että ravintoloiden osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on alentunut 20 prosentista vähän yli 10 prosenttiin 25 vuodessa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Alkoholijuomien prosenttirajan nostaminen vähittäismyynnissä parantaa kaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan.

− Edellinen, vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilain muutos osoitti, että alkoholin myyntiä voidaan uudistaa vastuullisesti eivätkä joidenkin osapuolten maalaamat uhkakuvat ole toteutuneet. Alkoholin kokonaiskulutus on laskenut 11 prosenttia edellisen uudistuksen jälkeen. Suomalaiset kuluttajat ovat valmiita seuraavaan askeleeseen siirtyäkseen edelleen kohti eurooppalaista alkoholikulttuuria. Suomessa toimivat kaupan ja ravintola-alan yritykset ovat vastuullisia toimijoita, jotka pystyvät viemään nyt valmistelussa lakiuudistuksen hallitusti käytäntöön, Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.


Lisätietoja   

toimitusjohtaja Kari Luoto, Kaupan liitto, 0400 688 708
toimitusjohtaja Timo Lappi, MaRa, 040 734 5549