Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus päivittäisi hybridistrategiaansa vasta lokakuussa. Vaikka tartunnat ovat lisääntyneet deltavariantin vuoksi, sairaala- ja tehohoidon määrät ovat maltillisia. Siitä huolimatta valtioneuvosto ja aluehallintovirastot rajoittavat voimakkaasti ravintoloiden ja tapahtuma-alan yritysten perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta kiihtymis- ja leviämisvaiheen maakunnissa ja eräissä kunnissa. Tämä ei ole perustuslain eikä tartuntatautilain mukaista. Toimialojen yritykset ja työntekijät ovat erittäin heikossa taloudellisessa tilanteessa jo 17 kuukautta jatkuneen koronapandemian ja rajoitustoimien takia. Valtioneuvosto ei voi enää sulkea silmiään alan yritysten ja työntekijöiden hädältä. Rajoitustoimien haitat ylittävät merkittävästi niiden hyödyt. Uusi hybridistrategia on tehtävä viipymättä, ja rajoituksia on purettava tartuntatautilan edellyttämällä tavalla. Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot ovat asettaneet Helsinkiin ja Jyväskylään kokoontumisrajoituksen ja kahden metrin etäisyysvaatimuksen sisätiloihin sekä Helsinkiin lohkomisvaatimukset suojavyöhykkeineen. Aluehallintovirastojen päätökset eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia. MaRa valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen Finlandia-talo Oy:n, Helsinki Congress Paasitornin, Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Suomen Messut Osuuskunnan ja Jyväskylän Messut Oy:n asiamiehenä.

Hybridistrategia on päivitettävä viivytyksettä

Rajoitustoimien tarkoituksena on ollut suojata kansalaisia koronaviruksen vakavalta tautimuodolta ja siitä aiheutuvasta sairaalahoidon ja tehohoidon kuormitukselta sekä kuolemilta. Vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet herkästi tarttuvan viruksen deltavariantin takia, sairaala- ja tehohoidon määrät ovat pysyneet maltillisina. Riskiryhmät on jo rokotettu kattavasti ja rokotukset etenevät. Valtaosa sairaalahoidossa olevista on rokottamattomia.

– Julkisuudessa olleet tiedot siitä, että valtioneuvosto päivittäisi hybridistrategiaansa vasta lokakuussa on herättänyt valtavasti huolta MaRan jäseninä olevien ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten piirissä. Yritykset ovat luottaneet siihen, että rajoituksia puretaan, kun rokotukset etenevät ja sairaan- ja tehohoito eivät ole kuormittuneita. Nyt ei olla lähelläkään ylikuormitustilannetta. Kun riskiryhmät on lisäksi rokotettu ja rokotukset etenevät, nykyisille ankarille rajoitustoimille ei ole enää perustus- ja tartuntatautilaista johdettavaa perustetta. Jatkossakaan rajoitustoimia ei voida perustella sillä, että osa kansalaisista jättää ottamatta rokotteen muista kuin lääketieteellisistä syistä. On kohtuutonta, että ravintola- ja tapahtuma-alan yritykset ja työntekijät maksavat rokotejärjestelmän tehottomuudesta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten taloudellinen tilanne on synkkä. Heinäkuusta alkaen uudelleen kiristyneet rajoitustoimet ovat järkyttäneet ravintola-alan yrittäjiä. Jäseninämme olevat kongressit, messut ja muut tapahtuma-alan yritykset eivät ole pystyneet harjoittamaan liiketoimintaa maaliskuun lopusta 2020 lukien.

– Ennen koronapandemiaa parhaitenkin menestyneiden jäsenyritystemme taloudellinen tilanne on kriittinen. Moni yritys ei saa enää rahoitusta mistään tai pysty enää lisäämään velkataakkaansa. Ainoa vaihtoehto on saada liiketoiminta normaaliksi ja rajoitukset purettua. Myös työntekijöidemme asema kurja. Moni on vaihtanut rajoitustoimien ja niiden tuomien epävarmuuden takia ravintola- ja tapahtuma-alalta muille aloille. Alalla on tuhansien henkilöiden vajaus, mikä tulee vaikeuttamaan alan toipumista useita vuosia. Valtioneuvoston on otettava tosissaan toimialojen yritysten ja työntekijöiden hätä. Hybridistrategian päivitys ei voi odottaa kahta kuukautta muuttuneissa olosuhteissa. Koronapassi on tarpeellinen, mutta senkin voimaantulo kestää ainakin lokakuulle. Se voidaan ottaa käyttöön, jos se nopeuttaa paluuta normaaliin liiketoimintaan eikä vaikeuta vaan edistää palvelujen kysyntää, Lappi toteaa.

Aluehallintovirastojen Helsinkiä ja Jyväskylää koskevat päätökset eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia – tapahtuma-alan alkusyksy on tuhottu

Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot ovat tehneet muun muassa Helsinkiä ja Jyväskylää koskevat päätökset, joilla rajoitetaan yleisötapahtumien osanottajamäärää edellyttämällä sisätiloissa kahden metrin turvaväliä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi määrännyt tapahtumat toteutettavaksi lohkomisella suojavyöhykkein sekä sisä- että ulkotiloissa.

– Aluehallintovirastojen päätökset tekevät yleisötapahtumat mahdottomiksi tai ainakin taloudellisesti kannattamattomiksi järjestää. On mahdotonta ymmärtää asiakastilojen lohkomisvaatimusta erittäin ankarine palvelujen eriyttämisvaatimuksineen. Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät pystyvät järjestämään tapahtumia terveysturvallisesti. HUS-alueella oli eilen 30 sairaalapotilasta, joista seitsemän oli tehohoidossa. Jyväskylän sairaaloissa on ollut kesän aikana yksittäisiä potilaita ja tehohoidossa ei ainoatakaan, Lappi sanoo.

MaRa ei ole asianosainen aluehallintoviraston päätöksissä. MaRa tekee valitukset kaikkien tapahtuma-alalla olevien Jyväskylässä ja Helsingissä sijaitsevien jäsenyritystensä puolesta.

– Aluehallintovirastojen päätökset vaikeuttavat merkittävästi ja jopa estävät valituksessa asianosaisina olevien jäsenyritystemme toimintaa. Lisäksi sillä on erittäin negatiivisia vaikutuksia aluetalouteen, kun tapahtumia joudutaan supistamaan ja peruuttamaan. Tapahtuma-alan yritysten lisäksi tuloja ja työtilaisuuksia menettävät muun muassa hotellit, ravintolat ja taksit. Aluehallintovirastot eivät ota lainkaan huomioon päätöstensä negatiivisia vaikutuksia alan yrittäjiin, työntekijöihin ja heidän perheisiinsä, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja

MaRa                                
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Finlandia-talo Oy
toimitusjohtaja Johanna Tolonen, 040 551 3168

Helsinki Congress Paasitorni
toimitusjohtaja Osku Pajamäki, 050 555 5245

Helsingin tapahtumasäätiö sr
toimitusjohtaja Stuba Nikula, 040 555 5540

Jyväskylän Messut Oy
toimitusjohtaja Juha Rahko, 0500 499 964

Messukeskus Helsinki
toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, 0400 400 074