Hallitus päätti eilen, että 28.9.2020 lukien Suomeen suuntautuva vapaa-ajan matkailu on kielletty korkean ilmaantuvuuden maista. Kaikki Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta tärkeät maat ovat korkean ilmaantuvuuden maita. Vapaa-ajan matkailun kielto on raskas isku matkailualan yrityksille ja niiden työntekijöille sekä Finnairille. Suomella ei ole EU:n syrjäisimpänä valtiona varaa ylläpitää näin tiukkoja matkustusrajoituksia. EU:n tulisi luoda yhteiset pakottavat säännöt korona-ajan matkailusta ja terveysturvallisuudesta.

Hallituksen 11.9.2020 tekemän periaatepäätöksen mukaan maista, joista ilmaantuvuusluku on alle 25, voisi matkustaa Suomeen vapaasti. Jos ilmaantuvuusluku ylittää 25, Suomeen tulo edellyttäisi lähtömaassa otettu negatiivista koronatestiä, 72 tunnin karanteenia ja sen jälkeen otettua negatiivista koronatestiä. Jos matka kestäisi alle 72 tuntia, Suomessa otettavaa testiä ja karanteenia ei tarvittaisi. Edellä mainittu edellyttää kuitenkin lain säätämistä. Arvioiden mukaan laki voisi tulla voimaan marraskuun loppupuolella. Siihen asti Suomi on käytännössä kiinni, koska kaikki Suomeen suuntautuvan matkailun kannalta tärkeät maat ovat korkean ilmaantuvuuden maita Suomen sääntöjen mukaan eikä niistä sallita vapaa-ajan matkailua.

– Hallituksen päätös lopettaa vapaa-ajan matkailu tärkeistä lähtömaista on uusi ankara isku toimialan yrityksille ja niiden työntekijöille. Erityisen raskasta tämä on Pohjois-Suomen matkailuyrityksille, kun ulkomaiset matkanjärjestäjät peruvat jatkuvasti matkoja, mitä eilinen hallituksen päätös pahentaa. Yritykset, työntekijät ja asiakkaat jäävät epävarmaan tilaan. Suomen markkinointi matkailumaana on mahdotonta tällaisen epävarmuuden vallitessa. Se on uusi isku myös Finnairille, jonka ulkomaiset kilpailijat voivat lentää lievemmillä matkustusrajoituksilla. EU:n pitäisi nopeasti luoda yhteiset pakottavat matkustussäännöt koronakriisin ajalle, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Työhön liittyvät matkat ovat sallittuja myös korkean ilmaantuvuuden maista. Lokakuun alusta alkaen suositellaan kahta vapaaehtoista koronatestiä matkustajille. Ulkomailla asuvalle matkustajalle negatiivinen testitulos ennen matkalle lähtöä ja toinen testi maahantulon jälkeen. Vapaaehtoisten testien avulla matkustaja voi lyhentää 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Jos matka kestää alle 72 tuntia, karanteenia ja uutta testiä Suomessa ei tarvita.

– On hyvä, että lyhyet työmatkat ovat sallittuja ilman karanteenia ja uutta Suomessa otettavaa testiä myös korkean ilmaantuvuuden maista. Hallituksen tulisi kuitenkin ottaa 11.9.2020 tekemänsä periaatepäätös uuteen käsittelyyn. Lähtömaassa otetun negatiivisen testin tulisi riittää myös korkean ilmaantuvuuden maista tulevilla asiakkailla. Korkean ilmaantuvuuden raja tulisi nostaa EU:n komission suosituksen mukaiseen 50 tapaukseen. Sekavat ja jatkuvasti muuttuvat matkustusrajoitukset aiheuttavat suuria vaikeuksia matkailu- ja ravintola-alalle, Lappi sanoo.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja niiden työntekijät ovat kriittisessä taloudellisessa tilassa.

– Yrityksillä ennen koronakriisin alkamista olevat pääomat on syöty, lainaa on otettu niin paljon kuin on pystytty, lainojen eräpäiviä on siirretty, vuokranantajat tulivat keväällä etenkin ravintolayrityksiä vastaan vuokrissa sekä valtion tarjoamat tuet ja korvaukset auttoivat useita yrityksiä keväällä ja kesän yli. Nämä keinot on nyt käytetty. Syksy ja talvikausi näyttävät synkeiltä. Ainoa keino pelastaa yritykset on antaa yritystoiminnan jatkua asiakkaiden ja työntekijöiden terveys huomioon ottaen. Matkustus- ja kokoontumisrajoitukset sekä etätyö- ja -opiskelu vie toimialan yrityksiltä asiakkaat. Hallituksen tulisi avata yritysten kustannustuki uusituin ehdoin mahdollisimman pian. Sillä olisi yritysten selviämistä tukeva vaikutus. Myös EU:n Suomelle myöntämän reilun kahden miljardin euron elpymis- ja palautumistukirahoitusta tulisi suunnata matkailu- ja ravintola-alalle EU:n Suomelle antaman suosituksen mukaisesti, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja     

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549