Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 27.8. pitää ennallaan Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa olevat rajoitukset. Kaikilla alueilla pysyy voimassa muun muassa sisätiloissa kahden metrin etäisyysvaatimus ja pääkaupunkiseudulla velvollisuus jakaa yleisötilaisuuksissa sisä- ja ulkotilat lohkoihin niihin liittyvine suojavyöhykkeineen ja raskaine palveluvelvoitteineen. Aluehallintoviraston päätös ei ole perustuslain eikä tartuntatautilain mukainen. Tartuntamäärien huippu on jo taittunut, eikä sairaala- ja tehohoidon kapasiteettia uhannut tartuntojen pahimmassakaan vaiheessa ylikuormittuminen. Aluehallintoviraston päätökset osoittavat, ettei virasto ota lainkaan huomioon niitä erittäin negatiivisia taloudellisia ja mielenterveyteen liittyviä vaikutuksia, joita päätökset aiheuttavat. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset poikkeavat merkittävästi muiden aluehallintovirastojen päätöksistä. MaRa valittaa jäsenyritystensä asiamiehenä hallinto-oikeuteen useista aluehallintovirastojen tekemistä päätöksistä. MaRa aikoo jatkossa valittaa jokaisesta aluehallintoviraston päätöksestä, joissa ylläpidetään perustuslain ja tartuntatautilain vastaisesti ankaria rajoituksia. 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset eivät ole oikeasuhtaisia suhteessa niiden aiheuttamiin vahinkoihin eivätkä välttämättömiä perustuslaissa säädetyllä tavalla

Aluehallintovirastojen tulee ottaa huomioon päätöksenteossaan tartuntatautilain lisäksi perustuslain elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja työntekijöiden oikeutta työhön koskevat säännökset. Tartuntatautilain mukaan ensisijaista on 58 c §:ssä tarkoitettujen hygieniatoimien käyttöönotto. Vasta jos ne ja muut toimenpiteet ovat ilmeisen riittämättömiä, voidaan ottaa käyttöön elinkeinotoimintaa enemmän rajoittavia toimia. Lohkomisvaatimukset yleisötilaisuuksissa ovat tartuntatautilain vastaisia. Vaikka tartuntoja on ollut jo usean viikon ajan satoja päivässä, sairaan- ja tehohoito eivät ole olleet lähelläkään ylikuormittumista.

– Esimerkiksi kongressit ja messut ovat olleet suuressa osassa maata keskeytyksettä ankarien rajoitusten piirissä aina maaliskuusta 2020 alkaen. Virus ei ole levinnyt messuilla, kongressissa ja vastaavissa ammattimaisesti järjestetyissä kokouksissa. Se on osoitus siitä, että lain 58 c §:n mukaiset hygieniavelvoitteet ovat toimineet hyvin. Tämän takia aluehallintovirastot eivät voi lain mukaan asettaa niille ankarampia rajoituksia. Aluehallintovirastolla on näyttövelvollisuus siitä, etteivät hygieniatoimet ole olleet riittäviä, vaan virus olisi levinnyt kongresseissa, messuilla ja ammattimaisesti järjestetyissä kokouksissa. Pyydän, että aluehallintovirasto esittää tästä näytön. Varmuuden vuoksi ei voida asettaa tällaisia rajoitustoimia. Kyse ei ole vain tapahtumien järjestäjille aiheutuneista taloudellisista vahingoista. Kysymys on lukuisten alan yrittäjien, työntekijöiden, freelancereiden ja heidän perheidensä toimeentulosta ja henkisestä kestävyydestä, joita jo lähes 18 kuukautta kestänyt pandemia on heikentänyt dramaattisesti, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös poikkeaa merkittävästi muiden aluehallintovirastojen päätöksistä

Aluehallintovirasto päätti yllättäen jatkaa Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Pääkaupunkiseudulle jäi voimaan myös yleisötiloja koskeva lohkomisvaatimus, joka tekee tilaisuuksien järjestämisen mahdottomaksi tai ainakin taloudellisesti kannattomiksi järjestää.

– Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset poikkeavat merkittävästi muiden aluehallintovirastojen päätöksistä. Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoi jo alun perin, että tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset hygieniatoimet riittävät, vaikka aluehallintoviraston toimipiirissä olevia maakuntia siirtyi leviämisvaiheeseen. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastot purkivat viime viikolla kahden metrin turvavälipäätöksiä muun muassa Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Jyväskylästä eikä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto asettanut turvavälivaatimusta Pohjanmaalle, vaikka maakunta siirtyi leviämisvaiheeseen, Lappi sanoo.

Aluehallintovirastojen päätöksistä kymmenien miljoonien eurojen vahingot

Aluehallintovirastojen loppukesän päätökset kahden metrin etäisyysvaatimuksesta asiakastiloihin ja lohkomisjaosta yleisötilaisuuksissa ovat aiheuttaneet yrityksille kymmenien miljoonien eurojen tappiot entisten tappioiden lisäksi.

– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös kahden metrin turvavälistä ehti olla voimassa vain noin kaksi viikkoa. Siitä huolimatta asiakkaat peruuttivat Jyväskylän Messuilta kaikki elokuun ja lähes kaikki syys-lokakuun tapahtumat. Lisäksi kolme marraskuun isoa tapahtumaa siirtyi ensi vuoteen. Vaikka aluehallintovirasto perui päätöksensä kahden viikon päästä sen tekemisestä, menetimme 1,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Syyskuussa aloitamme yt-menettelyt henkilöstön kanssa lomautuksista, Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Juha Rahko toteaa.

Valtioneuvoston on valmisteltava lakiesitys heti – MaRa aikoo valittaa kaikista aluehallintovirastojen päätöksistä, jotka asettavat kahden metrin etäisyys- tai lohkomisvaatimuksen

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje aluehallintovirastoille ei johtanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston osalta linjan muuttumiseen.

– Valtioneuvoston tulee valmistella muutokset tartuntatautilakiin ja eduskunnan käsitellä ne kiireellisinä. Jokainen päivä tuo lisää tappioita alan yrittäjille, työntekijöille ja freelancereille. Tapahtumien peruutukset heijastuvat laajalle muun muassa hotelleihin, ravintoloihin ja liikennealalle. Vetoan tapahtumia järjestäviin yrityksiin ja muihin järjestäjiin, etteivät ne peruisi hätäisesti tapahtumia syyskuun puolesta välistä eteenpäin. Olisi tärkeää, että valtioneuvosto viestisi lain muutoksesta vahvasti julkisuuteen, Lappi toteaa.

MaRa on valittanut jäsenyritystensä asiamiehenä useista aluehallintovirastojen päätöksistä, jotka eivät ole perustuslain eivätkä tartuntatautilain mukaisia.

– Tulemme jatkossakin valittamaan jokaisesta aluehallintoviraston päätöksestä, joissa asetetaan kahden metrin etäisyys- tai lohkomisvaatimus, Lappi sanoo.


Lisätietoja

MaRa          
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Finlandia-talo Oy
toimitusjohtaja Johanna Tolonen, 040 551 3168

Helsingin Tapahtumasäätiö sr.
toimitusjohtaja Stuba Nikula, 040 555 5540

Helsinki Congress Paasitorni
toimitusjohtaja Osku Pajamäki, 050 555 5245

Jyväskylän Messut Oy
toimitusjohtaja Juha Rahko, 0500 499 964

Messukeskus Helsinki
toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, 0400 400 074