Matkailu- ja ravintola-alan yrityksillä ovat kassat tyhjinä koronakriisin akuutin vaiheen päättyessä. Palvelujen kysynnän määrä on arvoitus, vaikka ravintoloiden aukiolokielto kumotaan ja matkustus- ja kokoontumisrajoitusten purku vähitellen aloitetaan. Erityisen vaikeaa on hotelleilla ja kylpylöillä, koska niiden tuloista valtaosa kertyy ulkomaalaisten ja liikematkustajien yöpymisistä. Tämä koskee myös kokous- ja kongressitoimialaa. Heikko majoitus- ja kokouspalvelujen kysyntä jatkuu ainakin syksyyn 2021. Kotimaan matkailu- ja ravintolapalvelujen kysyntää tulisi tukea alentamalla arvonlisäveroja määräajaksi.

Matkailu- ja ravintola-alan verojalanjälki on yli 2,6 miljardia euroa vuodessa. Majoitus- ja ravintola-ala työllistää noin 90 000 henkilöä ja koko matkailuala 140 000 henkilöä. Matkailuala on suuri vientiala. Matkailuviennin arvo oli 4,9 miljardia euroa vuonna 2018. Matkailun osuus palveluviennistä on 17,2 prosenttia, ja se on kolmanneksi suurin palveluviennin toimiala.  Koko Suomen viennistä matkailun osuus on 5,3 prosenttia. Lisäksi matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen arvonlisäveroa. Toimialan toipumisella on siten erittäin suuri merkitys myös valtiontalouden ja työllisyyden kannalta.

Eduskunnan, valtioneuvoston ja viranomaisten koronaviruksen leviämisen estämiseksi tekemät toimenpiteet ovat pysäyttäneet matkailu- ja ravintola-alan yritysten liiketoiminnan, vieneet yrittäjiltä mahdollisuuden harjoittaa elinkeinoaan ja alan työntekijöiltä ammattiaan. MaRa on tukenut eduskunnan ja hallituksen tekemiä päätöksiä. Liiketoiminnan pysäyttämisestä on aiheutunut ja aiheutuu koko ajan merkittäviä tappioita toimialan yrityksille. Valtion tulee osallistua näiden tappioiden kattamiseen paitsi akuutin kriisin ajalta myös sen jälkeiseltä ajalta.

MaRa esittää, että majoituspalvelujen ja muiden 10 prosentin arvonlisäverokannassa olevien matkailu-, urheilu- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero alennettaisiin 5 prosenttiin 24 kuukaudeksi. Lisäksi MaRa esittää, että ravintolaruoan ja anniskelun arvonlisävero alennettaisiin 10 prosenttiin 12 kuukaudeksi.

– Arvonlisäverojen määräaikainen alentaminen piristäisi matkailu- ja ravintolapalvelujen kysyntää, joka on pitkän aikaa suomalaisten asiakkaiden kysynnän varassa. Arvonlisäverojen alentaminen tukisi myös työllisyyttä, kun palvelujen kysyntä ja sen myötä työvoiman määrä kasvaisi. Arvonlisäverojen alentaminen parantaisi myös kotimaan houkuttelevuutta matkakohteena, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Arvonlisäverojen alentaminen auttaa matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä palautumaan kasvu-uralle.

– Arvonlisäverojen alentaminen tekee loven valtion verotuloihin, mutta näin tulee tapahtumaan joka tapauksessa. On selvää, ettei valtio saa lähiaikoina sellaisia verotuloja, jotka toimiala tilitti valtiolle ennen koronakriisiä. Tukemalla toimialan yrityksiä alentamalla väliaikaisesti arvonlisäveroja, valtio turvaa työpaikkoja, verotuloja sekä vähentää konkursseista ja työttömyydestä aiheutuvia menoja pidemmällä aikavälillä, Timo Lappi sanoo.

 

Lisätietoja       

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549