Anniskelun osuus ravintoloiden myynnistä on edelleen lähes 40 prosenttia. Ravintolat ovat alkoholin ylivoimainen myyntikanava verotulojen ja työllisyyden kannalta: lähes 60 prosenttia alkoholiin liittyvistä työpaikoista on ravintoloissa. Anniskelun määrä on kuitenkin vähentynyt jo pitkään. Alkoholin kulutuksen ohjaaminen ravintoloihin tuottaa yhteiskunnalle eniten hyötyä ja aiheuttaa vähiten haittoja. Esityksen sisältämä ehdotus Alkon aukioloaikojen pidentämiseksi voi heikentää tavoitetta siirtää kulutusta ravintoloihin. Kuten ministeri Rehula totesi, myynti erityisesti perjantai- ja lauantai-iltaisin on ravintoloille erittäin tärkeää. ”Jos anniskelun alamäki halutaan oikeasti katkaista ja tavoitteena on työpaikkojen lisääminen, ravintoloissa anniskeltavan alkoholin arvonlisävero tulee laskea neljääntoista prosenttiin eli samalle tasolle ruokatarjoilun kanssa”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Ehdotus alkoholilain uudistamiseksi poistaa monia käytännön ravintolatoimintaa hankaloittavia säännöksiä. ”Nykyinen alkoholilaki sisältää paljon turhaa sääntelyä. Hallitus on uudistuksen yhteydessä arvioinut säännöksiä perusteellisesti ja poistaa monia rajoituksia, joilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä”, sanoo Lappi. Myös jatkoaikaluvan muuttaminen ilmoitukseksi on tervetullut uudistus. Jatkoaikalupien hakeminen ja viranomaisten suorittama ravintoloiden korkeatasoisuuden ja ohjelman laadun arviointi on ollut suurin turhaa hallinnollista taakkaa aiheuttanut asia. Britanniassa alkoholin anniskeluajat vapautettiin. Haitat eivät ole lisääntyneet ja kokonaiskulutus jatkaa laskuaan. ”Aukioloajat voitaisiin vapauttaa kokonaan. Britannian esimerkki osoittaa, että markkinat hoitavat asian sääntelyä paremmin. Ravintoloiden aukioloajan vapauttamista voitaisiin kokeilla ensi vuoden alusta kahden vuoden ajan ja tehdä lopullinen päätös sen jälkeen”, ehdottaa Lappi. Lisätiedot: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549