Valtioneuvosto ilmoitti viime perjantaina, että valtio tukee rajoitus- ja sulkutoimien kohteeksi joutuneita yrityksiä. Periaate tukemisesta on myönteinen, mutta kustannustuissa ja sulkemiskorvauksissa on paljon ongelmia. Valtioneuvoston päätöksen mukaan yritykset eivät saisi lainkaan kustannustukea lokakuun alun ja hätäjarrumekanismin käyttöönoton 22.12. väliseltä ajalta, mikä ei ole eduskunnan tahtotilan mukaista. Kustannustuki on edelleen keskisuuria ja suuria yrityksiä syrjivä. Kustannustuessa oleva 30 prosentin liikevaihdon alenemisen raja on aivan liian korkea. Koronapandemian aikana perustettujen yritysten kuuluu saada tukea. Myös koronakoordinaatioryhmien laajojen etätyösuositusten tulee oikeuttaa tukeen. Niidenkin toimialojen yritysten, joiden toimintaa ei ole viranomaisen päätöksellä tai lailla suljettu, mutta joiden liiketoiminnan harjoittamisesta rajoitukset tekevät mahdotonta, tulee saada sulkemiskorvausta. Esimerkkinä tästä ovat illallisia tarjoavat ruokaravintolat, pubit ja yökerhot. Tuet ja sulkemiskorvaukset on maksettava pian yrityksille. Valtioneuvoston tulee valmistella pikaisesti rokotepassia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat ravintoloiden, kylpylöiden, huvipuistojen, lasten leikkipuistojen ja tapahtuma-alan yritysten aukipitämisen ilman rajoituksia kaikissa olosuhteissa.

 

Tuet ja sulkemiskorvaukset on ulotettava kaikkiin yrityksiin, joiden liiketoiminta kärsii etätyösuosituksen, rajoitusten ja sulkujen takia

Suomen valtion yrityksille maksamat tuet ja korvaukset ovat olleet pieniä verrattuna esimerkiksi Tanskaan ja Ruotsiin. Tyypillistä on ollut, että valtioneuvoston budjetissa tukiin varatuista euroista on käytetty hieman yli puolet. Syynä ovat olleet tukiehdot, jotka on tarkoituksella tehty niin tiukoiksi, ettei tukien tavoite yritysten tukemisesta täyty.

– Valtioneuvoston tiedotustilaisuus viime perjantaina osoitti, että kustannustukiin ja sulkemiskorvauksiin jäävät vanhat ja tiedostetut ongelmat, jotka estävät oikeudenmukaisten tukien maksamisen yrityksille. Liian korkea liikevaihdon alenemisedellytys, 30 prosenttia, johtaa siihen, etteivät sadat tukea kipeästi tarvitsevat yritykset saa tukea. Kustannustuen tulee kattaa joustamattomia kiinteitä kustannuksia lokakuun alusta lukien kuten eduskunta on edellyttänyt. Myös suurten ja keskisuurten yritysten tulee saada vihdoinkin tukea niiden menetysten suhteessa, kuten muissa Pohjoismaissa on tehty, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Koronapandemian aikana perustetut yritykset eivät saaneet lainkaan kustannustukea, jota maksettiin viime vuoden kesäkuun ja syyskuun väliseltä ajalta.

– Kyseessä ei ole vähäinen asia, sillä näitä yrityksiä on yksin majoitus- ja ravintola-alalla noin 3 000. Myös koronakoordinaatioryhmien etätyösuositusten tulee oikeuttaa tukeen, sillä pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmien marraskuun alussa tekemät laajat etätyösuositukset romahduttivat etenkin suurten yritysten ja julkisen sektorin asiakkaiden pikkujoulujen sekä henkilöstöravintoloiden lounaiden kysynnän, Lappi toteaa.

Valtioneuvoston perjantaisen päätöksen mukaan sulkemiskorvaus koskee vain lailla tai viranomaismääräyksellä suljettuja tiloja. Tapahtumatakuun ehtojen tulee olla sellaiset, että tapahtumajärjestäjät uskaltavat suunnitella kevään ja kesän tapahtumia ilman pelkoa taloudellisista tappioista.

– Valtioneuvosto päätti ennen joulua, että leviämisalueella ravintoloiden tulee lopettaa anniskelu klo 17 ja ravintolat tulee sulkea klo 18. Rajoitus oli käytännössä sulku pubeille, karaokeravintoloille ja yökerhoille, mutta se oli myös illallisia tarjoileville ruokaravintoloille sulkuun verrattava toimi. Lukuisat illallisia tarjoavat ruokaravintolat joutuivat sulkemaan ovensa kokonaan. Myös näiden ravintoloiden tulee saada sulkemiskorvaus, Lappi vaatii.

Valtion kevään 2021 sulun ajalta maksama korvaus oli erilainen sen mukaan, oliko yrityksessä yli vai alle 50 työntekijää.

– Alle 50 työntekijän yritysten sulkemiskorvaus oli asianmukainen. Sen sijaan yli 50 työntekijän yritysten korvauksen ehdot olivat niin ankarat, että viime vuoden maalis-huhtikuun ajalta keskisuurille ja suurille yrityksille maksettiin sulkemiskorvausta vain 9,1 miljoonaa euroa. Tämä aiheutui siitä, että Suomi valitsi korvauksen maksamisen perustaksi EU:n valtiontukipuitteen, jonka ehdot olivat erittäin kireät. Suomen pitää valmistella keskisuuria ja suuria yrityksiä varten oma tukiohjelma ja hyväksyttää se EU:n komissiolla. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska on tehnyt näin useita kertoja, Lappi sanoo.

Valtioneuvoston tulee valmistella nopeasti rokotepassin käyttöönotto

Valtioneuvosto on parhaillaan valmistelemassa esitystä eduskunnalle koronatodistuksen käytön pidentämisestä ja laajentamisesta. Valtioneuvosto on perustellut ankaria rajoituksia ja sulkuja sillä, että niillä suojellaan rokottamattomia kansalaisia, jotta nämä eivät saisi tartuntaa ravintoloissa ja tapahtumissa. Valtioneuvosto ei voi suojella rokottamattomia kansalaisia siten, että ravintoloiden, tapahtumien, kylpylöiden, huvipuistojen, lasten leikkipuistojen ja tapahtuma-alan yritysten rajoituksia ja sulkuja jatketaan.

 – Valtioneuvoston tulee valmistella pikaisesti rokotepassia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat rokotettujen kansalaisten palvelujen käytön ja rajoituksista vapaan toiminnan yrityksille. Vaikka rokotteet eivät suojaa rokotettuja kansalaisia tartunnoilta, ne suojaavat heitä tehokkaasti vakavilta tautimuodoilta. Rokotepassin käyttöönoton jälkeen valtioneuvostolla ja aluehallintovirastoilla ei ole enää perusteita rajoittaa yritysten toimintaa, vaikka koronatilanne pahenisi uudelleen. Kaikki rajoitukset tulee poistaa heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, Lappi sanoo.


Lisätietoja      

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549