THL on esittänyt STM:n kannan vastaisesti, että ruokaravintoloita ei suljettaisi. THL on esittänyt vain anniskelupainotteisten baarien, pubien, karaokeravintoloiden ja yökerhojen täyssulkua kolmen viikon ajaksi. Käytännössä lukuisten noilla toimialoilla toimivien ravintoloiden toiminta on mahdotonta jo nyt voimassa olevien rajoitusten perusteella. Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät eivät enää kestä sulkuja ja rajoituksia. Olisi pienempi paha, jos täyssulun sijaan vain anniskelupainotteiset ravintolat suljettaisiin. Tällöin valtion on korvattava anniskelupainotteisten ravintoloiden joustamattomat kiinteät kulut täysimääräisesti. Hallituksen on kuitenkin samalla esitettävä, miten matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala pääsee rajoitusten ja sulkujen kierteestä eroon. Ratkaisu on rokotepassi, joka sisältää tiedon täydestä rokotesarjasta ja äskettäin sairastetusta taudista. Vain rokotepassilla pääsisi toistaiseksi ravintoloihin ja tapahtumiin. Rokotepassi on otettu käyttöön monissa muissa maissa, viimeksi Ruotsissa. Hallitus ja aluehallintovirastot eivät voi jatkaa rajoituksia ja sulkuja sekä rokotettujen kansalaisten elämän rajoittamista. Etenkin tehohoidossa lähes kaikki potilaat ovat rokottamattomia tai rokotettuja, joilla on jokin perussairaus. Täysin rokotettuja perusterveitä kansalaisia on tehohoidossa vähän.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät kriisissä

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat vakavassa taloudellisessa ja henkisessä kriisissä rajoitusten ja sulkujen takia. Yritysten on pitänyt tänään maksaa joulukuun arvonlisäverot, mutta voimassa olevien rajoitusten takia rahaa ei ole. Myös aiemmin tehdyt maksusopimukset veroviranomaisten kanssa uhkaavat kaatua, kun yrityksillä ei ole rahaa maksaa rästiin jääneitä veroja sopimuksen mukaisesti. Vuokranantajatkaan eivät myönnä enää alennuksia vuokriin, korkeintaan ne siirtävät vuokria tulevaisuuteen.

– Anniskelupainotteisilla baareilla, pubeilla, karaokeravintoloilla ja yökerhoilla ei ole asiakkaita, koska anniskelu päättyy koko Suomessa jo klo 17. Siitä huolimatta niiden pitäisi täyttää maksuvelvoitteensa veroviranomaisille, vuokranantajille, tavarantoimittajille ja löytää vielä rahaa työntekijöiden palkkojen maksuun lomautuksen alussa. Alamme yrittäjien ja työntekijöiden tilanne on kestämätön. MaRan hallitus on käsitellyt tänään THL:n näkemystä ja todennut, ettei valtioneuvoston tulisi esittää enää eduskunnalle ravintoloiden sulkemista. Toimialan kannalta kuitenkin lyhyt anniskelupainotteisten ravintoloiden sulku on parempi kuin myös ruokaravintoloiden sulku. Valtiolla on kuitenkin tässä tilanteessa moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus korvata yritysten kiinteät joustamattomat kulut täysimääräisesti ja nopeasti, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Ruokaravintoloiden sulku tarkoittaisi Pohjois-Suomen talvimatkailukauden alasajoa

Ravintolasulku tarkoittaisi sitä, että Pohjois-Suomen erittäin lupaavasti alkanut talvimatkailukausi jouduttaisiin ajamaan alas. Matkailuyritykset eivät pystyisi järjestämään pääosin hotelleissa majoittuvien ulkomaalaisten matkailijoiden ruokahuoltoa.

– Jos ruokaravintolat suljettaisiin Suomessa, se olisi erittäin vakava isku Pohjois-Suomen matkailuelinkeinolle, koska ulkomaalaiset matkanjärjestäjät peruuttaisivat tuhansia matkojaan Suomeen. Sulun vaikutukset ulottuisivat ravintoloita laajemmalle muun muassa hotelleihin, ohjelmapalveluyrityksiin ja taksiliikenteeseen, Lappi sanoo.

Ruokaravintoloiden rajoituksia lievennettävä – rokotepassilla rajoituksista eroon

THL on määritellyt ruokaravintolat vähäisen riskin tiloiksi. Siitä huolimatta ruokaravintoloita koskevat erittäin ankarat anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, kun niidenkin tulee lopettaa anniskelu klo 17 ja sulkea klo 18. Hallituksen tulee lieventää ruokaravintoloita koskevia anniskelu- ja aukioloaikarajoituksia.

–  Esitämme, että ruokaravintoloilla olisi oikeus anniskella klo 22 asti ja pitää ravintola auki klo 23 asti. Tämä mahdollistaisi ruokaravintoloiden toiminnan. Hallituksen tulee noudattaa THL:n näkemyksiä silloinkin, kun ne puoltavat rajoitusten lieventämistä. Samalla hallituksen tulisi muuttaa koronatodistus rokotepassiksi, joka olisi ravintoloihin ja tapahtumiin pääsyn edellytys. Näiden muutosten tulisi tulla voimaan viivytyksettä, Lappi toteaa.

Yrittäjille ja työntekijöille tulee antaa oikeus toimeentuloon ja rokotetuille kansalaisille oikeus käyttää ravintola- ja tapahtuma-alan palveluja

HUS:n vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander totesi eilen Ylen tv-uutisissa, että HUS:n tehohoidossa kaikki potilaat olivat rokottamattomia ja sellaisia rokotettuja kansalaisia, joilla on jokin perussairaus tai immuunikato. Hänen mukaansa tehohoidossa ei ole yhtään perustervettä rokotettua kansalaista.

–  Sairaan- ja tehohoidon potilasmäärä on kasvanut, koska edelleen yli puoli miljoonaa yli 12-vuotiasta kansalaista ei ole ottanut rokotetta. Hallitus ei voi enää rajoittaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon eikä rokotettujen kansalaisten oikeutta käyttää ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten palveluja, Lappi sanoo.

Useissa maissa hallitukset ovat tarttuneet asiaan ripeästi ja muokanneet koronatodistuksesta rokotepassin, jota käyttämällä pääsee muun muassa ravintoloihin ja tapahtumiin. Samalla rajoituksia on purettu.

–  Vaikka tämä ei ole ongelmatonta, toimialamme yrittäjillä ja työntekijöillä ei voida maksattaa laskua siitä, että osa kansalaisista ei ota rokotetta. Virus ja uudet variantit voivat kiertää väestössä ties kuinka kauan. Se, että hallitus reagoi uusiin variantteihin ja tautiaaltoihin asettamalla rajoituksia ja sulkuja matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalle, on tullut tiensä päähän, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja       

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549