MaRan jäsenkyselyn mukaan henkilöstöpula vähentää matkailu- ja ravintola-alan yritysten pikkujoulusesongin liikevaihtoa 36 prosentilla yrityksistä, ruokaravintoloilla peräti 44 prosentilla. Toimialan yritykset arvioivat, että tulevasta pikkujoulukaudesta on tulossa lähes yhtä hyvä kuin koronapandemiaa edeltävä pikkujoulukausi vuonna 2019. Muutoin syksy on ollut jonkin verran heikompi kuin syksy 2019. Poikkeuksena ovat hotellit ja kylpylät. Niistä 60 prosentilla liikevaihto on pysynyt samana tai noussut syksyyn 2019 verrattuna. Etätyö ja -opiskelu ovat nakertaneet ikävästi henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden palvelujen kysyntää syksyllä. Työvoimapula vaikeuttaa merkittävästi matkailu- ja ravintola-alan yritysten normaalia liiketoimintaa, kasvusta puhumattakaan. Tilanne on huolestuttava, sillä alan yrittäjät investoivat vaikeasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta merkittävästi uusiin hotelleihin, kylpylöihin, ravintoloihin ja muuhun matkailuinfrastruktuuriin.

 

Syksy sujui kohtuullisesti liiketoimintaympäristön ongelmista huolimatta

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat menestyneet syksyllä kohtuullisesti heikentyneestä liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Venäjän hyökkäyssota, pakotteet ja vastapakotteet ovat lopettaneet vapaa-ajanmatkailun Venäjältä Suomeen. Venäjän ylilentokielto on vähentänyt kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden määrää merkittävästi. Elintarvikkeiden, kuljetusten ja liikkumisen, sähkön ja muun energian kallistuminen sekä korkojen nousu ovat lisänneet niin alan yritysten kuin niiden asiakkaidenkin kustannuksia.

– Liiketoimintaympäristön ongelmista huolimatta toimialamme yritysten syksy on sujunut varsin hyvin, hotelleilla ja kylpylöillä jopa odotettua paremmin. Asiakkailla on ollut pitkään kestäneiden koronarajoitusten jälkeen patoutunutta tarvetta tavata toisiaan ja järjestää tapahtumia. Pikkujoulukaudesta näyttäisi tulevan lähes yhtä hyvä kuin vuonna 2019. Toki toimiala- ja yrityskohtaiset erot ovat suuria. Kyselyssämme esimerkiksi yökerhoista ja pubeista kaksi prosenttia arvioi kasvun olevan yli 80 prosenttia, kun seitsemän prosenttia niistä arvioi liikevaihdon vähenevän yli 80 prosenttia tai toimipaikkojen olevan suljettuina, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.


Etätyön ja -opiskelun jäämisellä korkealle tasolle negatiivisia vaikutuksia myös kansanterveyteen

Etätyön ja -opiskelun jääminen korkealle tasolle rasittaa lounasruokailun kehitystä, mikä näkyy edelleen erityisesti henkilö- ja opiskelijaravintoloiden vaimeana kysyntänä. MaRan kyselyssä lähes 70 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto oli pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

– Jos etätyö ja -opiskelu jäisivät pysyvästi näin korkealle tasolle, sillä olisi negatiivisia vaikutuksia myös kansanterveyteen. Sen sijaan että toimistoilla työskentelevät henkilöt nauttisivat terveellisiä ja monipuolisia lounaita, he söisivät kotona yksipuolisempaa ja epäterveellisempää ruokaa. Lisäksi ennennäkemätön kustannusten nousu rasittaa erityisesti opiskelijaravintoloita, koska valtion hintasääntelyn takia ne eivät ole voineet viedä kustannusten nousua kokonaisuudessaan asiakashintoihin, Lappi sanoo.  

  

Hallituksen on löydettävä ratkaisuja työvoimapulaan

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjät luottavat tulevaisuuteen nykyongelmista huolimatta. Alan investointitahti on jatkunut vahvana. EK:n lokakuun suhdannebarometrissa 54 prosenttia alan yrityksistä näki ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. Työvoimapulasta on muodostunut pullonkaula ja siitä on tulossa entistä vahvempi kasvun este ilman nopeita ja päättäväisiä toimia.

– Työvoimapula varjostaa pikkujoulukauden näkymiä. Hallituksen, nykyisen ja etenkin tulevan, on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän työperäiseen maahanmuuttoon. Suomeen on saatava muuttamaan kokonaisia perheitä. Vaikka tämä aiheuttaa kustannuksia etupainotteisesti, se on maan elinvoiman kannalta välttämätöntä. Itsestään selvää on, että ulkomaalaisiin työntekijöihin tulee soveltaa Suomen työlainsäädäntöä ja alamme yleissitovia työehtosopimuksia. Jokainen työkykyinen on saatava töihin. Osa-aikatyötä ja sosiaaliturvaa koskevaa sääntelyä tulee muuttaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin työttömänä oleminen. Näillä toimilla on kiire, Lappi sanoo.

 

MaRan jäsenkyselyyn vastasi 411 yritystä seuraavilta toimialoilta: festivaalit, hiihtokeskukset, hotellit ja kylpylät, huvi-, teema- ja elämyspuistot, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, keilahallit, kongressit ja messut, leirintäalueet, liikenneasemat, pikaruokaravintolat, pubit ja yökerhot, ohjelmapalveluyritykset, opiskelija- ja henkilöstöravintolat sekä ruokaravintolat. Yrityksillä on yhteensä tuhansia toimipaikkoja.

 

 

Lisätietoja                         

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549