Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti tänään katkaisevansa neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta hiihtokeskusalalle. Samalla PAM ilmoitti rajatusta työnseisauksesta kuudessa hiihtokeskuksessa. MaRa ihmettelee PAMin ratkaisua.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat neuvotelleet marraskuussa uudesta työehtosopimuksesta hiihtokeskusalalle. Osapuolten näkemykset ovat olleet kaukana toisistaan, mutta neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä. Niinpä PAMin ilmoitus neuvottelujen katkaisemisesta kesken neuvottelujen ja rajatusta työnseisauksesta tuli MaRalle suurena yllätyksenä.

–  Olemme pyrkineet ratkaisuun, joka turvaisi työrauhan tilanteessa, jossa hiihtokeskusten kustannukset nousevat rajusti. Tulevan talvikauden varaukset matkailukeskuksissa näyttävät ulkomaisten matkailijoiden osalta tässä vaiheessa hyviltä, mutta ilmassa on paljon epävarmuustekijöitä, MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo toteaa.

Yksi merkittävä epävarmuustekijä on kotimaisten asiakkaiden ostovoima kevättä kohti mentäessä.

 – Elintarvikkeiden, sähkön ja muun energian hintojen nousu sekä korkojen nousu alkavat näkyä heidän taloudessaan. Ymmärrämme, että työntekijät ovat vaikeassa tilanteessa, mutta niin ovat myös yritykset. Yritysten sähkökustannukset sekä muut energia- ja kuljetuskustannukset ovat kasvaneet rajusti. Myös korkojen nousu rasittaa investointivaltaista hiihtokeskusalaa, Varmo sanoo.

Kunta-alan ylisuuret palkkojen korotukset ovat sotkeneet myös yksityisten alojen työehtosopimusneuvottelut.

– Yksityiset toimialat, joilla ei ole veronmaksajien rahoitusta turvanaan, eivät voi sopia palkkojen korotuksista, jotka ylittävät yritysten talouden kantokyvyn, Varmo toteaa.

 

 

Lisätietoja                

työmarkkinajohtaja Olli Varmo, 044 750 7683