MaRa kannattaa hallituksen päätöstä siitä, ettei Suomi myönnä enää turistiviisumeja venäläisille eikä venäläisiä matkailijoita päästetä Suomeen turistiviisumilla. Venäjä käy häikäilemätöntä tuhoamissotaa Ukrainassa. Tähän tilanteeseen sopii erittäin huonosti se, että venäläiset ovat voineet matkustaa Suomeen ja nauttia täällä matkailuyritysten tarjoamista palveluista. Hallituksen päätös iskee erityisesti rajan tuntumassa oleviin matkailuyrityksiin. Kysymys on kuitenkin korkeammista arvoista. Venäläisten matkailun salliminen Suomessa saattaisi myös vahingoittaa Suomen mainetta matkailumaana.

Matkailuyritykset ovat olleet vaikeassa tilanteessa, koska niiden tulee lain mukaan palvella kaikkia asiakkaitaan. Asiakkaita ei saa syrjiä muun muassa kansallisuuden perusteella. Venäläiset ryhmät ovat varanneet matkoja Suomeen tulevalle talvelle. Matkailuyritykset ovat ottaneet varauksia vastaan ristiriitaisin tuntein suuren epävarmuuden vallitessa.

– Moraalisesti ei ole oikein, että venäläiset voivat matkustaa Suomeen turistiviisumilla samanaikaisesti, kun Venäjä käy häikäilemätöntä sotaa. Hallituksen päätös lopettaa venäläisten matkailu Suomessa on oikea. Näin on siitä huolimatta, että se aiheuttaa ongelmia osalle matkailuyrityksiä. Päätös poistaa myös venäläisiin matkailijoihin liittyvän epävarmuuden alan yrityksissä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Suomalaiset matkailuyritykset ovat panostaneet paljon vastuulliseen matkailuun. Suomi tunnetaan maana, jossa kansalaisvapaudet ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat korkealla tasolla.

–  Suomen maine olisi kärsinyt, jos Suomi olisi sallinut venäläisten matkailun Suomeen ja Suomen käyttämisen kauttakulkumaana muualle Eurooppaan jatkua. On mahdollista, että muualta ulkomailta tulevat matkailijat olisivat alkaneet vierastaa Suomea matkailumaana, jos täällä olisi myös jatkossa venäläisiä matkailijoita. Kannatamme hallituksen päätöstä. Se on toimeenpantava mahdollisimman nopeasti, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja     

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549