Poikkeuksellinen kustannusten nouseminen heikentää merkittävästi suomalaisten opiskelijaravintoloiden mahdollisuuksia toimia kannattavasti ja tarjota suositusten mukaista ruokaa opiskelijoille. Opiskelija-aterioiden enimmäishinnan päättää opetus- ja kulttuuriministeriö ja opiskelijoille maksettavan ateriatuen määrän valtiovarainministeriö. Opiskelija-aterian hintaa nostettiin viimeksi elokuussa 2020, ja opiskelijoille maksettavaa ateriatukea korotettiin tammikuussa 2021. Muuttuneen tilanteen vuoksi enimmäishintaa ja opiskelijoiden ateriatukea on nostettava pikaisesti. Opiskelijaruoan ulosmyynnistä on tehtävä pysyvä käytäntö. Muuten moni opiskelijaravintola joutuu lopettamaan toimintansa ja suomalainen opiskelija-ateriajärjestelmä uhkaa rapautua pysyvästi.

Opiskelija-ateriasta maksettava ateriatuki on 2,30 euroa ja koko aterian tuettu enimmäishinta 5,00 euroa. Ravintoloiden tukkuhinnat voivat nousta 20 prosenttia vuoden 2022 aikana. Myös energian hinta nousee merkittävästi. Jos opiskelija-aterian enimmäishintaa ei koroteta, ravintolat eivät pysty syksyllä tarjoamaan enää suositusten mukaisia opiskelija-aterioita.

Opiskelijaravintolat kuuluvat koronakriisistä eniten kärsineiden yritysten joukkoon. Toimialan liikevaihto laski vuoteen 2019 verrattuna 45 prosenttia vuonna 2020 ja 46 prosenttia vuonna 2021. Vielä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 29 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Kustannusten, inflaation ja palkkojen nouseminen heikentävät tuettuja aterioita tarjoavien ravintoloiden toimintamahdollisuuksia.

­­– Jos­­­ opiskelija-aterian enimmäishinta säilyy vuoden 2022 aikana ennallaan, suomalainen tuettuja aterioita tarjoava järjestelmä rapautuu merkittävästi. Moni koronakriisin ja kustannusnousujen heikentämä yritys voi joutua lopettamaan toimintansa. Myös maatalouden vaikeudet jatkuvat, koska yritykset ja kuluttajat joutuvat käyttämään edullisempia, usein ulkomaisia elintarvikkeita, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi toteaa.

Opiskelija-ateriat ovat suosittu ja paljon käytetty opintotuen muoto. Päivittäin tuetun aterian syö noin puolet opiskelijoista. Järjestelmän avulla on edistetty opintojen sujuvuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia. Järjestelmään liittyvä hajautettu päätöksenteko on kuitenkin vaikeuttanut opiskelijaravintoloiden toimintaa ja heikentänyt aterioiden laatua. Ennen edellistä korotusta opiskelija-aterian hinta pysyi ennallaan kahdeksan vuotta. Raaka-aineiden kallistuessa tämä johti aterioiden laadun heikkenemiseen.  

– Opiskelija-aterioihin liittyvää päätöksentekoa on muutettava niin, että opiskelija-aterioiden hintaa ja opiskelijoille maksettavaa ateriatukea tarkastellaan säännöllisesti samaan tapaan kuin lounasedun raha-arvoa. Ellei päätöksentekojärjestelmää muuteta, terveellisten opiskelija-aterioiden tarjoaminen muuttuu vähitellen mahdottomaksi, Aittoniemi sanoo.

Etäopiskelun lisääntyessä mahdollisuudesta ostaa ruokaa mukaan opiskelijaravintolasta on tehtävä pysyvä käytäntö. Ruoan mukaan ottaminen oli mahdollista koronakriisin aikana, ja sen avulla pystyttiin turvaamaan opiskelijoille mahdollisuus terveelliseen ruokailuun. Ulosmyynti on tärkeää myös opiskelijaravintoloiden toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705