Hallitus esittää mekaanisen kahden metrin turvavälin poistamista, mikä on sinänsä positiivinen asia. Oikea esitys olisi ollut väliaikaiseksi tarkoitetun tartuntatautilain 58 d §:n kumoaminen. Säännös mahdollistaisi edelleen velvoittavan määräyksen antamisen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- ja oleskelupiirin tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkailla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Määräyksen perusteena voisivat olla merkittävät tartuntaryppäät, joiden ketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella. Hallituksen esitys perustuu menneeseen tautilanteeseen. Säännös mahdollistaisi edelleen rajoitukset, jotka eivät ole nykyisen rokotekattavuuden tilanteessa välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia.

Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaa tartuntataudeista vastaavat lääkärit totesivat (HS 2.9.), että tässä epidemian vaiheessa jäljitystyö on kyettävä suuntaamaan suurimman tartuntariskin tilanteisiin. THL:n johtaja Mika Salminen totesi (Yle 4.9.), että aiemmin oli suoraviivaisesti niin, että tapausmäärien kasvaessa sairastavuus ja kuolleisuus kasvoivat, mutta enää niin ei ole, koska suuri osa väestöstä on rokotteen myötä hyvässä suojassa. Rokotekattavuuden lisäksi pitäisi hänen mukaansa seurata sairaalaan joutuneiden määriä ja sitä myötä terveydenhuollon kuormittavuutta. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet puolestaan totesi (Iltalehti 4.9.), että rajoitusten purkamisen suhteen relevantti kysymys on tautitaakka. Hänen mukaansa ei ole väliä paljonko koronavirusta on, jos siihen ei sairastuta vakavasti.

– Tartuntaluvut ovat olleet useita satoja päivässä jo monta viikkoa. Siitä huolimatta sairaan- ja tehohoito eivät ole olleet lähelläkään ylikuormittumista. Hallitus perustaa sääntelyn menneen ajan uhkakuviin ja esittää ankarien rajoitustoimien jatkamista. Esityksessään hallitus toteaa, että ”rokotuskattavuuden lisääntymisestä huolimatta edelleen on merkittävä riski siihen, että rajoitusten nopea purkaminen johtaa vaikeaan tautitilanteeseen ja sairaalahoidon kuormituksen merkittävään kasvuun lähikuukausien aikana”. Näyttää siltä, että hallituksen on vaikeaa sopeutua nykyiseen tautitilanteeseen, rajoitusten purkamiseen ja palauttaa yrittäjille elinkeinovapaus ja työntekijöille oikeus työhön. Väliaikaiseksi tarkoitettu tartuntatautilain 58 d § tulee poistaa kokonaan. Samalla tulee poistaa viranomaisten mahdollisuus määrätä lohkomisesta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Koronapandemia ja aluehallintovirastojen perusteettoman ankarat rajoitustoimet ovat ajaneet tapahtuma-alan yritykset ja työntekijät ahtaalle niin taloudellisesti kuin henkisesti.

– Tuore jäsenkyselymme kertoo karuista luvuista kongressi- ja messualan yrityksissä. Hieman yli 90 prosentilla kongressi- ja messualan yrityksistä liikevaihto aleni kesä-elokuussa 2021 vähintään 50 prosentilla verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Peräti 28 prosenttia alan yrityksistä oli suljettuina kesän ajan. Kolme neljästä alan yrityksistä arvioi liikevaihtonsa alenevan vähintään 50 prosentilla myös syys-marraskuussa 2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Alan työntekijöitä on siirtynyt muille toimialoille. Valtion tuet ovat tavoittaneet alan yritykset erittäin heikosti. Tilanne on yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta kohtuuton etenkin ottaen huomioon, että meidän tiedossamme ei ole yhtään koronatartuntaa, joka olisi lähtenyt messuilta tai kongresseista, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549