Koronavirus on levinnyt Harjavallan akkumateriaalitehtaalla, mikä on nostanut Satakunnan koronan ilmaantuvuusluvun. Valtioneuvosto katsoi, että oikea tapa reagoida viruksen leviämiseen akkutehtaalla on kiristää ravintolatoiminnan rajoituksia Satakunnassa, vaikka jatkotartuntoja ei ole ollut ravintoloissa. Valtioneuvosto on tänään päättänyt, että Satakunnan ravintolarajoituksissa siirrytään leviämisvaiheen rajoituksiin 24.9 klo 00.00. Päätös pahentaa entisestään satakuntalaisten ravintolayritysten ja työntekijöiden muutenkin erittäin heikkoa taloudellista tilannetta. Päätös ei ole perustus- eikä tartuntatautilain mukainen. Sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti ei ole ylikuormittunut Satakunnassa. Valtioneuvosto tekee päätöksiä pelkästään tartuntojen määrän perusteella. Uudella hybridistrategialla ei tunnu olevan mitään merkitystä. MaRa kantelee valtioneuvoston päätöksestä satakuntalaisten jäsenyritystensä puolesta oikeuskanslerille.

Miksi valtioneuvosto rankaisee akkutehtaan tartunnoista ravintola-alan yrittäjiä ja työntekijöitä?

Valtioneuvosto päätti tänään, että Satakunnassa ravintolat siirtyvät leviämisvaiheen rajoitusten piiriin 24.9. klo 00.00. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 20.9. julkaiseman tiedotteen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on todettu 90 tartuntaa ja altistuneita on ollut 230 henkilöä. Akkutehtaalla levinnyt koronavirus on nostanut Satakunnan koronatartuntoja niin paljon, että valtioneuvosto on katsonut oikeaksi asettaa leviämisvaiheen rajoitukset Satakunnan ravintoloille. Hallituksen perustelumuistiossa todetaan, että ”saatujen tietojen mukaan ravintoloissa tapahtuneita jatkotartuntoja ei toistaiseksi ole ollut” Satakunnassa.

– Valtioneuvoston päätös osoittaa kouriintuntuvasti sen, miten epäoikeudenmukaista korona-ajan päätöksenteko on. Koko koronaepidemian ajan virus on levinnyt ulkomaalaisten työntekijöiden mukanaan tuomana rakennus-, telakka- ja muilla työmailla ja edelleen muualle yhteiskuntaan. Siitä on ollut seurauksena ravintola- ja tapahtumatoimialan rajoitusten kiristäminen. Valtioneuvosto ei noudata perustus- eikä tartuntatautilain rajoituksille asettamaa välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimusta. Se ei noudata myöskään hyväksymänsä uuden hybridistrategian henkeä rajoitusten poistamisesta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on sisäistänyt epidemian tämänhetkisen vaiheen ja uuden strategian hengen paremmin, sillä virasto ei esitä tiukennuksia kokoontumisiin eikä yleisötilaisuuksiin Satakunnassa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Pyyntö perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle tai pääministeri Sanna Marinille perustella, miksi päätös oli välttämätön ja oikeasuhtainen

Koronapandemia ja valtioneuvoston päättämät ravintolatoiminnan rajoitukset ovat ajaneet ravintolayritykset ja niiden työntekijät ennennäkemättömään ahdinkoon. Yritysten pääomat ovat hävinneet ja velkalasti on hirmuinen. Rajoitustoimet ja niistä aiheutuva epävarmuus ovat hävittäneet alalta yli 10 000 työpaikkaa, hurjimpien arvioiden mukaan jopa yli 20 000 työpaikkaa. Työvoimapulasta muodostuu toimialan palautumisen ja kasvun este.

– Valtioneuvoston päätös merkitsee satakuntalaisille ravintoloille muun muassa työntekijöiden työvuorojen peruutuksia, toimipaikkojen sulkemisia ja bändien livekeikkojen peruuntumisia. Pyydän, että päätöksen valtioneuvostossa esitellyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tai pääministeri Sanna Marin tulisivat julkisuuteen ja perustelisivat satakuntalaisille jäsenyrityksillemme ja niiden työntekijöille, miksi päätös oli välttämätön ja oikeasuhtainen nykyisessä koronatilanteessa, Lappi pyytää.

Ravintolayrittäjät ja -työntekijät ovat neuvottomia ja voimattomia valtioneuvoston päätösten edessä.

– Valtioneuvoston päätös osoittaa merkittävän ongelman yritysten oikeusturvassa. Valtioneuvosto voi tehdä tartuntatautilakiin sisältyvän laajan harkintavallan antavan valtuutussäännöksen perusteella päätöksiä, joilla on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä talouteen. Ainoa keino käytännössä reagoida päätöksiin on tehdä kantelu oikeuskanslerille, jonka pitäisi valtioneuvoston istunnossa huolehtia siitä, ettei valtioneuvosto tee perustuslain tai muun lain vastaisia päätöksiä. Kantelulla oikeuskanslerille haluamme saada oikeuskanslerilta kirjalliset perustelut sille, miksi päätös on hänen mielestään lain mukainen, Lappi toteaa.

Päätös on pahaenteinen osoitus valtioneuvoston tulevasta linjasta

On erittäin todennäköistä, että aluehallintovirastot purkavat kaikki kokoontumis- ja yleisötilaisuuksien rajoitukset 1.10. tai heti sen jälkeen, mikä on erinomaista. Jos valtioneuvosto ei samalla lievennä ravintolatoiminnan rajoituksia kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla, ravintoloiden asiakaspaikkamääriä koskevat rajoitukset leikkaavat voimakkaasti enimmäisasiakasmääriä esimerkiksi sellaisissa teattereissa ja elokuvateattereissa, joissa on anniskeluoikeudet.

– On välttämätöntä, että valtioneuvosto poistaa ravintolatoiminnan rajoitukset lokakuun alussa, kun kokoontumis- ja yleisötilaisuuksien rajoitukset poistuvat. Valtioneuvoston vaiteliaisuus tässä asiassa ei kuitenkaan lupaa hyvää ravintolayrittäjille ja työntekijöille. Jos ravintolarajoitukset jäävät voimaan nykymuodossaan, se johtaa moniin ikäviin seurauksiin. Yritystapahtumat, hääjuhlat ja nuorten bilettäminen siirtyvät entistä enemmän vuokrattuihin tiloihin, joihin catering-yritys hoitaa ruokatarjoilun tai joihin asiakkaat saavat tuoda omat ruoat ja alkoholijuomat. Näissä tiloissa ei noudateta ravintoloita koskevaa koronalainsäädäntöä lainkaan. Tilaisuuksien siirtyminen yhä enemmän ravintoloista vuokrattuihin tiloihin olisi järjetöntä katsoopa sitä talouden, työllisyyden, verotulojen tai koronan hoidon näkökulmasta, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja      

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549