MaRa ja PAM löysivät yhteisymmärryksen palkkaratkaisusta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla. Taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,9 prosentilla 1.10.2021 lukien. Sen lisäksi klo 18–24 maksettavaa iltatyölisää korotetaan 20 sentillä tunnissa. Työnantajalla säilyy tämän vuoden loppuun asti oikeus päättää työvuorojen siirtämisestä, jos valtioneuvosto siirtää maakunnan tai kunnan tiukempien ravintolarajoitusten piiriin ja ravintoloiden aukiolo supistuu sen myötä. Palkkaratkaisu on alan yritysten kannalta kallis, koska matkustus-, ravintola- ja yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat tyhjentäneet yritysten kassat, syöneet pääomat ja velkaannuttaneet yritykset pahasti. Jotta alan yritykset pääsevät yhdessä henkilöstönsä kanssa hankkimaan palkkarahoja, eduskunnan tulee hylätä matkustusrajoitusten pidentämistä koskeva hallituksen esitys ja valtioneuvoston purkaa ravintoloita koskevat rajoitukset viipymättä. Etätyösuosituksen päättyminen 15.10. on välttämätöntä. Jotta opiskelijaravintolat pääsisivät jaloilleen, olisi toivottavaa, että myös oppilaitokset siirtyvät lähiopetukseen mahdollisimman pian.

Alamme ammattitaitoiset työntekijät ansaitsivat palkankorotuksen

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluala on koronapandemian ja julkisen vallan asettamien rajoitusten takia historiansa suurimmassa myllerryksessä. Jo 19 kuukautta kestäneet rajoitustoimet ovat kohdelleet kaltoin alan yrityksiä ja niiden työntekijöitä. Alan yritysten talous on kuralla ja työntekijät perheineen taloudellisesti erittäin pahassa ahdingossa.

– Yritysten kannalta taloudellisesti ainoa oikea ratkaisu olisi ollut, ettei palkkoja olisi korotettu lainkaan tai niitä olisi jopa alennettu. Tämä olisi kuitenkin ollut inhimillisesti väärä ratkaisu alamme ammattitaitoisia työntekijöitä kohtaan. He ovat kärsineet pahasti koronakriisistä ja eläneet samaa tuskaa jäsenyrittäjiemme kanssa. Tilanne on työntekijöidemme kannalta vaikea: samalla kun kansalaisten luottamus omaan talouteensa on tehnyt mittaushistorian ennätyksiä, ja he ovat tehneet suuria investointeja, alamme työntekijät ovat joutuneet laskemaan, riittävätkö rahat perheen välttämättömiin elantomenoihin. Iltatyölisän korottamisella 20 sentillä eli 18 prosentilla halusimme luoda lisäkannustimen työntekijöille iltatyöhön, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Alan toipuminen alkaa toden teolla vasta kun kaikki rajoitukset on purettu

Matkailu- ja ravintola-ala on heikosti kannattava toimiala normaalissakin taloustilanteessa. Alan yritysten liikevoitto suhteessa liikevaihtoon on keskimäärin 1–3 prosenttia. Alan kustannusrakenne on raskas. Esimerkiksi ruokaravintolayrityksen henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on noin kolmannes, kun se teollisuudessa on 10 prosentin tietämissä. Siten palkkaratkaisuilla on työvoimavaltaisilla palvelualoilla paljon suurempi merkitys kuin teollisuudessa.

– Alan yritysten voittomarginaali on niin pieni, ettei se kestä minkäänlaisia häiriöitä toiminnassa. Voimassa olevat matkustus- ja ravintolarajoitukset merkitsevät vakavaa häiriötä yritysten liiketoimintaan. Kun ulkomaalaisten asiakkaiden matkustamista Suomeen on vaikeutettu sekä ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikoja ja asiakaspaikkoja rajoitetaan, tuloksen tekeminen on erittäin vaikeaa, kun samanaikaisesti kulut juoksevat täysimääräisinä. Valtion koronatuet ovat olleet jäsentoimialoillemme koko kriisin aikana vain noin 400 miljoonaa euroa. Ne ovat kattaneet vain marginaalisesti yrityksille pandemiasta ja rajoitustoimista aiheutuneita tappioita. Yritysten todellinen elpyminen alkaa vasta, kun kaikki matkustus- ja ravintolarajoitukset on kumottu. Tämä tilanne lähestyy, koska pian kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Sen jälkeen ei ole välttämätöntä ja oikeasuhtaista rajoittaa yritysten liiketoimintaa millään tavalla, Lappi sanoo.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelujen työehtosopimuksen piirissä on yli 80 000 työntekijää muun muassa ravintola-, majoitus-, keilahalli-, kongressi-, kokous- ja liikenneasematoimialoilla. Kyseessä oli voimassa olevan työehtosopimuksen toinen palkkaratkaisu. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2022.  Samanaikaisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluja koskevan palkkaratkaisun kanssa hyväksyttiin Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevaa palkkaratkaisu, joka oli linjassa marava-työehtosopimuksen palkkaratkaisun kanssa.

 

Lisätietoja   

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549