MaRan jäsenkyselyn mukaan yritysten normaalia selvästi heikompi kysyntä jatkuu kesä-elokuussa. Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihdon alenevan vähintään 30 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Liian kireät matkustus-, kokoontumis- ja ravintolatoiminnan rajoitustoimet painavat edelleen yritysten näkymiä. Rajoitukset ovat poikkeuksia perustuslaista, joten ne on kumottava, koska ne eivät ole enää välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia. Pääministeri Sanna Marinin hallitus saa jäsenyrityksiltä heikon kouluarvosanan 5+ koronakriisin hoitamisesta. Koronaepidemia ja valtiovallan rajoitustoimet ovat koetelleet vakavasti jäsenyrittäjien henkistä kestokykyä. MaRa järjestää henkistä kriisiapua yrittäjille 16 paikkakunnalla yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa.

MaRa kysyi ensimmäistä kertaa jäsenyrityksiltään arviota siitä, miten pääministeri Sanna Marinin hallitus on onnistunut koronakriisin hoidossa matkailu- ja ravintola-alan yritysten näkökulmasta. Kouluarvosana 5+ on poikkeuksellisen huono arvosana.

– Jäsenyritykset ovat erittäin pettyneitä hallituksen toimintaan koronakriisin hoidossa sekä ankarien rajoitusten asettamisessa ja etenkin purkamisessa. Tämä yhdistettynä valtion tukitoimien vähäisyyteen on yritysten kannalta myrkyllinen yhdistelmä. Avoimista vastauksista käy ilmi, että yrittäjät kokevat, ettei hallitus ole välittänyt vähääkään alan yritysten ja työntekijöiden selviämisestä kriisistä. Rajoitustoimien hidas lieventäminen ja purkaminen ovat vieneet yrittäjien uskoa hallituksen toimintaan ja yrittäjien ja työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun. Hallitus ei ole perustellut yrittäjille, miksi kireät rajoitustoimet ovat vieläkin välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Jäsenyritysten näkymät ovat edelleen vaimeat, vaikkakin paremmat kuin toukokuussa tehdyssä MaRan jäsenkyselyssä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihdon alenevan vähintään 30 prosenttia kesä-elokuussa vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Synkimmät näkymät olivat henkilöstöravintoloilla, joista 90 prosenttia arvioi liikevaihdon alenevan vähintään 30 prosentilla. 80 prosentilla juhla- ja pitopalveluyrityksistä liikevaihto väheni vähintään 30 prosenttia. 75 prosentilla pubeista ja yökerhoista sekä kongressi- ja messuyrityksistä liikevaihto aleni vähintään 30 prosenttia. Hotelleista ja kylpylöistä 60 prosenttia arvioi liikevaihdon alenevan vähintään 30 prosentilla ja vain 15 prosenttia sen pysyvän muuttumattomana tai kasvavan.

Tulevaisuuden näkymien paranemisesta kertoo kuitenkin se, että 16 prosenttia yrityksistä kertoi olevansa konkurssiuhan alla ja kaksi prosenttia lopettanut toimintansa joulukuuhun mennessä. Vastaavat luvut toukokuussa tehdyssä kyselyssä olivat 22 ja kaksi.

– Tuloksista käy hyvin ilmi tiukkojen matkustus-, kokoontumis- ja ravintolatoiminnan rajoitusten vaikutukset palvelujen kysyntään. Myös etätyö ja -opiskelu vaikeuttavat edelleen henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden ja niiden työntekijöiden ennestäänkin tukalaa tilannetta. Koronatilanteen helpottuessa ja rokotusten edetessä on välttämätöntä, että pubien, karaokeravintoloiden ja yökerhojen rajoituksia lievennetään ja puretaan nopeasti. Perusteettoman kireät kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat kongressi-, messu- ja kokoustoimialan toipumista. Hotellien ja kylpylöiden heikoista luvuista heijastuu, ettei kotimainen kysyntä riitä turvaamaan riittävää kysyntää, vaikka se elintärkeää onkin, Lappi toteaa.

Koronaepidemia, valtion asettamat kireät rajoitustoimet ja valtion tukitoimien vähäisyys ovat heikentäneet yrittäjien ja yritysten johdon henkistä terveyttä ja kestokykyä. MaRa on päättänyt tarjota kriisiapua jäsenyrityksilleen yrittäjien ja yritysten johdon vertaisryhmissä 16 paikkakunnalla1. Jokaista ryhmää vetää Pihlajalinnan psykologi. Ryhmät ovat avoimia kaikille MaRan jäsenyrittäjille ja yritysten johtoon kuuluville. Vertaisryhmiin osallistuminen on osallistujille maksutonta, sillä MaRa kattaa ryhmien toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

– Yrittäjät ja yritysten johto ovat joutuneet epäinhimilliseen tilanteen koronaepidemian ja rajoitustoimien vuoksi. Moni yrittäjä on vaarassa menettää paitsi yrityksensä, mutta myös henkilökohtaisen omaisuutensa. Huoli omien työntekijöiden selviytymisestä painaa raskaana. Nämä ovat yhdessä luoneet yrittäjille raskaan henkisen taakan. Tämän vuoksi MaRa tarjoaa jäsenyrittäjilleen ja yritysten johdolle henkistä kriisiapua vertaisryhmissä ympäri Suomea. Ryhmissä yrittäjät ja yritysten johto tapaavat toisiaan koulutetun psykologin johdolla. Vertaisryhmien tarkoituksena on palauttaa yrittäjien toimintakyky. Olemme varanneet toimintaan rahoituksen, jota lisätään tarpeen vaatiessa. Jäsenyrittäjiemme selviytyminen on meille tärkeintä, Lappi sanoo.

MaRan jäsenkyselyyn vastasi 560 yritystä, joilla on useita tuhansia toimipaikkoja ja kymmeniä tuhansia työntekijöitä seuraavilta toimialoilta: festivaalit, hiihtokeskukset, hotellit ja kylpylät, huvi-, teema- ja elämyspuistot, juhla- ja pitopalveluyritykset, kahvilat, keilahallit, kongressit ja messut, leirintäalueet, liikenneasemat, pikaruokaravintolat, pubit ja yökerhot, ohjelmapalveluyritykset, opiskelija- ja henkilöstöravintolat sekä ruokaravintolat.

 

1: Paikkakuntia ovat Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Hämeenlinna, Pori, Lappeenranta, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Vaasa, Seinäjoki, Oulu, Kajaani, Rovaniemi ja Mikkeli. Tarvittaessa ryhmät perustetaan myös Kittilään ja Kuusamoon.

 

Lisätietoja      

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549