MaRa ja PAM ovat sopineet 18 kuukautta voimassa olevasta työehtosopimuksesta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualoille. Sopimus syntyi erittäin vaikeissa olosuhteissa, mutta liittojen vahva neuvottelukulttuuri auttoi sopimuksen syntymisessä. Koronakriisi ja hallituksen tekemät rajoitustoimet ovat vetäneet maton alta matkailu- ja ravintola-alan yritysten liiketoiminnalta. Viimeinen niitti olivat hallituksen tiistaina päättämät ravintolatoiminnan rajoitukset. Rajoitukset eivät ole välttämättömiä kuten perustuslaki edellyttää. Perustuslaissa on turvattu elinkeinovapaus ja työntekijän oikeus työhön. Vain kaksi prosenttia vahvistetuista tartunnoista on lähtöisin ravintoloista.

MaRa ja PAM sopivat eilen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta. Sopimuksen piirissä on 85 000 työntekijää. Sopimuskausi on 18 kuukautta, 1.10.2020 – 31.3.2022. Sopimus sisältää kaksi palkantarkistusajankohtaa, joista ensimmäinen on 1.2.2021 ja toinen 1.10.2021. Palkkaratkaisujen sisällöstä neuvotellaan ensi vuoden tammi- ja syyskuussa. Jollei palkkaratkaisusta päästä sopimukseen, se päättyy ennenaikaisesti.

– Työehtosopimusneuvottelut käytiin apeissa tunnelmissa. Työnantajat ja työntekijät yrittävät yhdessä selvitä koronakriisistä. Tämä vahva yhteisessä veneessä olemisen henki näkyi myös liittojen välisissä neuvotteluissa. Olen pahoillani siitä, että alamme yritykset eivät pystyneet korottamaan työntekijöiden eikä esimiesten palkkoja tässä tilanteessa.  Alamme liiketoiminnan näkymät ovat sumeat. Tämän vuoksi palkantarkistusajankohdat siirrettiin myöhemmäksi, jos alamme liiketoiminnan näkymät olisivat silloin selkeämmät, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Koronakriisi ja hallituksen päättämät matkustus-, kokoontumis- ja ravintolatoiminnan rajoitukset sekä etätyösuositus ja etäopiskelu ovat iskeneet pahasti kaikkiin matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin. Suomi EU:n syrjäisimpänä maana pitää yllä erittäin kireitä matkustusrajoituksia. Kokous- ja kongressikeskukset ovat toimineet sammutetuin lyhdyin huhtikuusta alkaen. Etätyö ja -opetus ovat iskeneet erityisesti henkilöstö-, opiskelija- ja lounasravintoloihin. Hallituksen tiistaina päättämät ravintolatoiminnan rajoitukset ovat sulkemassa etenkin isot yökerhot ja kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat vaikuttamassa erittäin kielteisesti kaikkeen ravintolatoimintaan ja niillä on hyvin raskaita henkilöstövaikutuksia. 

– Hallituksen tiistaina päättämät ravintolatoiminnan rajoitukset veivät viimeisenkin mahdollisuuden edes pieneen palkankorotukseen. Kysyimme eilen pääministeri Sanna Marinin hallitukselta, mihin hallituksen päätös ravintolatoiminnan rajoittamisesta perustuu ja kuinka paljon koronavirustartuntoja on lähtöisin ravintoloista. Saimme eilen vastauksen A-studiossa. Ravintoloista on lähtöisin 200 vahvistettua koronavirustartuntaa eli kaksi prosenttia kaikista tartunnoista. Tämän perusteella on selvää, ettei hallituksella ole oikeutta rajoittaa perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta eikä työntekijän oikeutta työhön niin rajusti kuin hallitus teki, Lappi toteaa.

Hallitus on määritellyt kiihtymisvaiheeksi tilan, jossa todettuja koronavirustartuntoja on 10–25 viimeisen kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti. Tällöin viranomaisilla olisi oikeus määrätä anniskelu loppumaan klo 22 ja ravintolat tulisi sulkea klo 23. Myös enimmäisasiakaspaikkamääristä saisi olla käytössä enintään puolet. Rajoitukset koskisivat myös ruokaravintoloita, kahviloita, henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita, hotellien aamiaisravintoloita sekä liikenneasemien ravintoloita.

– Viranomaiset eivät ole esittäneet, että näissä ravintoloissa olisi ollut edes koronavirukselle altistumisia puhumattakaan, että koronavirus olisi levinnyt niistä. Liiketoiminnan raskas rajoittaminen kiihtymisvaiheessa ei ole perustuslain näkökulmasta välttämätöntä. Hallituksen ravintolatoiminnan rajoittamista koskevat päätökset ovat ajaneet yritykset ja niiden työntekijät kuilun pohjalle. Hallituksen tulisi nopeasti muuttaa päätöksiään. Alan yritysten ja työntekijöiden puolesta toivon, ettei tämä esty arvovaltakysymysten vuoksi. Sama koskee matkustus- ja kokoontumisrajoitusten lieventämistä, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja      

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549