Hallitus esittää, että ravintolat saavat noin 120 miljoonan euron korvauksen siitä, että eduskunta päätti lailla sulkea ravintolat. Eduskunta edellytti sulkemispäätöksen tehdessään, että ravintoloille on maksettava kohtuullinen korvaus sulkemisesta. Hallituksen esittämä korvaus ei riitä pelastamaan ravintoloita ja työpaikkoja. Tuhannet toimialan yritykset uhkaavat ajautua konkurssiin ilman omaa syytään. Eduskunnan tulee korottaa korvaus 350 miljoonan euron tasolle. Kustannushyvitykseen perustuvassa korvauksessa on leikkuri, jos yrityksen kuukausikohtainen myynti on enemmän kuin miljoona euroa korvauksen enimmäismäärän ollessa 500 000 euroa. Leikkuri on epäoikeudenmukainen ravintoloiden sisäisen kilpailutilanteen reiluuden näkökulmasta. Myös henkilöstöravintolat on luettava korvaukseen oikeutetuiksi.
 

Eduskunta, hallitus ja aluehallintoviranomaiset ovat päättäneet koronaviruksen leviämisen estämiseksi järeistä toimista. Järein niistä oli ravintoloiden sulkeminen. Eduskunnan perustuslaki- ja talousvaliokunnat sekä eduskunta vastauksessaan ravintolat sulkevaan hallituksen esitykseen edellytti vahinkojen kohtuullista korvaamista ravintoloille. Valtiovarainvaliokunta kiirehti 23.4.2020 antamassaan mietinnössä toimenpiteitä ravintolayrittäjien toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. MaRa kiittää hallitusta siitä, että se on valmistellut korvausesityksen ravintoloille aiheutuneista vahingoista.

Ravitsemisliikkeiden myynti huhti-toukokuussa 2019 oli noin miljardi euroa. Hallituksen esittämä korvaus on vain 12 prosenttia siitä.

120 miljoonaa euroa ei ole kohtuullinen korvaus ravintoloille

– 120 miljoonaa euroa ei ole kohtuullinen korvaus ravintoloille. Perusteluna määrän pienuudelle on esitetty sitä, että muutkin toimialat ovat kärsineet. Koronaviruksen talouskatastrofin suurimmat kärsijät ovat olleet kiistatta ravintolat, hotellit, kylpylät, kongressikeskukset ja monet muut matkailualan yritykset, joista suurimmalla osalla on myös ravintolatoimintaa. Muiden suurten ja paljon työntekijöitä työllistävien toimialojen myynnin menetys ei yllä lähellekään näiden toimialojen menetyksiä. Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat menettäneet myynnistään yli 90 prosenttia, ja myynnin menetykset ovat aiheutuneet julkisen vallan päättämistä sulkemis-, kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Koronaviruksen leviämisen estämistoimet iskivät ravintola-alaan myrskyn lailla. Ravintoloilla ei ollut taloudellisia puskureita kriisin varalle. Ravintoloiden kannattavuus on normaalioloissakin heikkoa, keskimäärin voitto jää 1–3 prosenttiin liikevaihdosta. Pari viimeistä vuotta ovat olleet hiukan parempia.

– Yhtenä keskeisenä syynä heikkoon tuloksentekokykyyn on ravintolapalvelujen erittäin kireä verotus. Ala ei pystynyt sopeuttamaan kulujaan riittävän nopeasti romahtaneeseen kysyntään, mikä söi vähäiset puskurit. Lukuisilla ravintoloilla on koronakriisin aikana erääntyneet laskut maksamatta. Kun ravintolat saavat avata ovensa, mistä otetaan rahat palkkojen, elintarvikkeiden ja muiden kulujen maksamiseen. Tähän tarvitaan 350 miljoonan euron valtion suora rahallinen korvaus aiheutuneista vahingoista, Timo Lappi sanoo.

Ravintola-ala on huomattava työllistäjä

Lapin mukaan olennaista tilanteessa on tukea ravintoloita ja niiden työntekijöitä niin, että ne selviytyvät kriisin akuutin vaiheen yli. Näin vältetään tuhansien yritysten konkurssit ja kymmenien tuhansien ravintolatyöntekijöiden massatyöttömyys. Ravitsemispalvelut työllistävät työvoimatutkimuksen mukaan välittömästi noin 81 000 henkeä ja lisäksi välillisesti noin 36 000 henkeä.

Ravintoloiden liian vähäinen korvaus ei ole valtion taloudenkaan kannalta järkevää. Ravintolatoimialan merkitys on huomattava paitsi työllistäjänä myös verotulojen tuojana.

– Ravintolat maksavat arvonlisä-, alkoholijuoma- ja palkkaveroja vuodessa noin 1,5 miljardia euroa. Valtio ja kunnat menettävät pelkästään tänä vuonna satoja miljoonia euroja verotuloja kieltojen ja rajoitusten halvaannutettua ravintola-alan. Mitä nopeammin ala pääsee jaloilleen, sitä nopeammin se kykenee tuottamaan valtiolle ja kunnille verotuloja, Timo Lappi kertoo.

Leikkuri epäreilu kilpailutilanteen näkökulmasta

Korvauksen kustannusten hyvikseen perustuvassa osassa on leikkuri, joka vähentää merkittävästi korvausta niiltä ravintolayrityksiltä, joilla on paljon ravintoloita ja sen myötä työntekijöitä. Ravintoloille maksetaan 15 prosenttia korvausta menetetystä myynnistä siltä osin, kun kuukausikohtainen myynti on alle miljoona euroa. Sen ylittävältä osalta korvaus on vain 5 prosenttia. Korvauksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Valtion tulee korvata ravintoloille aiheutuneet vahingot suhteessa niiden kärsimään myynnin menetykseen ja työllistämiseen. Eduskunta edellytti ravintolat sulkevassa vastauksessaan, että hallitus huolehtii ravintolaelinkeinon sisäisen kilpailutilanteen reiluudesta ja kilpailullisuudesta sääntelyn purkamisen aikana. Leikkuri ei kohtele tasa-arvoisesti sellaisia ravintolayrityksiä, joilla on paljon ravintoloita, suhteessa muihin ravintoloihin.

Myös henkilöstöravintoloiden myynti on kärsinyt pahasti

Hallituksen esittämä korvaus ei koskisi lainkaan paljon työllistäviä henkilöstöravintoloita. Linjaus on erittäin epäoikeudenmukainen henkilöstöravintoloiden kannalta. Myös henkilöstöravintoloiden myynti on kärsinyt pahasti muun muassa asiakasyritysten työntekijöiden etätöiden ja lomautusten takia, mutta niiden kulut ovat pysyneet korkealla. Eduskunta jätti henkilöstöravintolat sulkupäätöksen ulkopuolelle huoltovarmuuteen liittyvistä syistä ja siksi, että esimerkiksi tuotantolaitoksissa työskentelevät saisivat nauttia terveellisen työaikaisen lounaan.

Vetoomus eduskunnalle

Alan huono taloudellinen tilanne jatkuu vuosia eteenpäin. Maksamme konkurssien ja työttömyyden taloudellisia, terveydellisiä ja inhimillisiä seuraamuksia pitkään.

– Eduskunta on nähnyt ravintola-alan ahdingon selkeästi. Vetoan eduskuntaan, että eduskunta pelastaa ravintola-alan ja sen työntekijät katastrofilta ja korottaa ravintoloille maksettavan korvauksen 350 miljoonaan euroon. Se on vain 23 prosenttia ravintola-alan vuosittain maksamista arvonlisä-, alkoholijuoma- ja palkkaveroista ja 35 prosenttia ravintoloiden kahden kuukauden myynnistä. Eduskunnan tulee myös poistaa ravintola-alan sisäistä kilpailua vääristävä korvausleikkuri ja saattaa henkilöstöravintolat korvauksen piiriin, Timo Lappi toteaa.

 

Lisätietoja                       

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549