Elinkeinoelämän keskusliitto esittää ravintolaruoan ja 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien palvelujen arvonlisäverojen alentamista 5 prosenttiin vuodelle 2021. Arvonlisäverojen alentaminen piristää merkittävästi pahoissa vaikeuksissa olevien matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntää ensi vuonna. Se tukee merkittävällä tavalla kotimaista kysyntää, kotimaan matkailua ja matkailuvientiä. Se auttaa toimialan yrityksiä myös kutsumaan lomautettuina olevia työntekijöitä töihin ja välttämään irtisanomisia. Toivomme, että hallitus valmistelee tarvittavat lainsäädäntömuutokset pikaisesti.


Eduskunnan ja hallituksen päättämät matkustus-, kokoontumis- ja ravintolatoiminnan rajoitukset sekä etätyö ja -opetus ovat ajaneet matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja niiden työntekijät ahtaalle. Yrityksiltä on rahat lopussa ja tulevaisuus on pelottava, kun koronakriisi vaikuttaa erittäin negatiivisesti alan palvelujen kysyntään ainakin ensi syksyyn asti. Myös alan työntekijöiden asema on erittäin vaikea. Palvelualojen ammattiliitto PAMin perjantaina julkaiseman selvityksen mukaan 56 prosenttia majoitus- ja ravintola-alan työntekijöistä on joutunut tinkimään ruoan laadusta ja määrästä, 22 prosenttia lääkkeiden hankinnasta ja 26 prosenttia lääkärissä käynneistä. PAMin selvitys kattoi kevään ja kesän 2020. Työntekijöiden asema heikkenee jatkuvasti.

– EK:n esitys arvonlisäverojen alentamisesta on erinomainen kädenojennus suurissa vaikeuksissa olevalle matkailu- ja ravintola-alalle. Esitys osoittaa hienosti elinkeinoelämän yhteishenkeä koronakriisissä. Arvonlisäverojen alentaminen hyödyttää paitsi MaRan edustamia aloja myös syvissä vaikeuksissa olevaa Finnairia kotimaan lentojen osalta, rautatie-, linja-auto- ja taksiliikennettä. Myös lääkkeiden, kirjamyynnin sekä aikakaus- ja sanomalehtien arvonlisäverojen alennus osuu oikeille aloille, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Matkailuala on ainoa vientiala, joka maksaa arvonlisäveroa Suomen valtiolle. Matkailun osuus kokonaisviennistä on 5,2 prosenttia ja palvelujen viennistä 16 prosenttia. Vuonna 2019 matkailukysynnän arvo oli 16 miljardia euroa. Ala työllistää yli 140 000 henkilöä ja sen alueellinen työllisyysvaikutus on merkittävä. Alan työntekijöistä noin 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita.

– Useat maat, esimerkiksi Norja, Itävalta, Iso-Britannia ja Saksa, ovat tukeneet matkailualaa arvonlisäverojen alentamisilla. Toivon, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin tarvittavien lainsäädäntömuutoksien tekemiseksi. Arvonlisäverojen alentaminen on merkittävä toimenpide yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi. Sen lisäksi toimiala ja sen työntekijät tarvitsevat kustannustukea valtiolta rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549