– MaRa tukee maa- ja metsätalousministeriön näkemystä siitä, että alkuperämerkinnöistä tulisi säätää ensisijaisesti EU-lainsäädännössä. Erityisesti pienten ravintoloiden kannalta on ongelmallista, että selkeät EU-säännökset puuttuvat, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi toteaa.

Aittoniemen mukaan ongelmana on alkuperää koskevan tiedon heikko kulkeminen elintarvikeketjussa. Moni ravintola joutuu etsimään alkuperätiedon pakkauksista ja tekemään kirjallisen ilmoituksen kuluttajille käsityönä.

– Kirjallisten ilmoitusten tekeminen vaatii ravintoloilta paljon lisätyötä. Jos alkuperän ilmoittamisessa olisi sallittu suullinen ilmoittaminen kuten allergeeneissä, ravintoloille aiheutuva lisätyö olisi ollut merkittävästi pienempi, Aittoniemi selittää.

Vaatimus kirjallisesta ilmoittamisesta on monissa tilanteissa hankala ravintoloiden palvelun kannalta. Moni ravintola noudattaa käytäntöä, jossa ruokaa tarjoiltaessa asiakkaille kerrotaan raaka-aineiden laadusta ja alkuperästä. Jatkossa tämä ei riitä, vaan alkuperästä on tehtävä myös kirjallinen ilmoitus. Ravintoloihin tulee paljon tilauksia lyhyellä varoitusajalla. Kirjallisten ilmoitusten tekeminen hidastaa palvelua, kun esimerkiksi yritysasiakas tilaa kokoustarjoilun lyhyellä varoitusajalla, eikä tilatuista annoksista ole olemassa valmista etukäteen tehtyä ilmoitusta.

Asetus velvoittaa ilmoittamaan tuoreen, jäähdytetyn ja jäädytetyn lihan alkuperän. Raaka-aineena käytetyn raakaliha- tai lihavalmisteen alkuperää ei tarvitse ilmoittaa.

– Tämä tarkoittaa, että monen suositun liharuoan kuten kebabin alkuperää ei tarvitse aina ilmoittaa. Asetuksen soveltamisala on niin suppea, että asetus ei kohtele ravintoloita tasapuolisesti, Aittoniemi moittii.

MaRa pitää valitettavana, että elintarvikeketjun informaation puutteellisuus korjataan velvoittamalla ravintolat selvittämään asia.

MaRa katsoo, että Suomen on EU-puheenjohtajakaudellaan panostettava siihen, että EU-lainsäädäntöön saadaan lopultakin säännökset alkuperän ilmoittamisesta. Samalla on huolehdittava siitä, että tieto alkuperästä on saatavilla helposti sähköisessä muodossa.  

Lisätietoja:varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705